České Švýcarsko, 15. 11. 2017 – Ve druhém listopadovém týdnu byly dokončeny práce na zpřístupnění skalního hrádku Falkenštejn na Jetřichovicku v národním parku České Švýcarsko. Konstrukce zpřístupňující skalní hrádek, který je současně státem chráněnou kulturní památkou, umožní bezpečný výstup k hrádku a na jeho vrchol, současně jej ochrání proti erozi působené návštěvností. Návštěvníkům se hrádek otevře po kolaudaci stavebním úřadem.

Skalní hrádek Falkenštejn byl již dříve turisticky hojně vyhledávaným objektem. Z důvodu zvýšení bezpečnosti, minimalizace erozních vlivů a ochrany archeologických vrstev na vrcholu hrádku správa národního parku usilovala již od roku 2009 o řešení, které zmíněné negativní vlivy eliminuje při současném zachování přístupnosti hrádku pro veřejnost. Návrh řešení vznikl ve spolupráci se státní památkovou péčí, peníze na realizaci projektu v celkové výši 7 milionů korun poskytlo Ministerstvo životního prostředí v roce 2017.

„Výsledkem je unikátní řešení, kdy se konstrukce obešla bez narušení kulturní památky, opěrné prvky stojí na gumových podložkách a také schodiště v přístupové spáře je rozepřeno do stěn tak, aby nebylo nutné vrtání pro kotvící prvky,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a pokračuje: „Celá konstrukce, až bude v budoucnu dožívat, je v podstatě beze stop odstranitelná. Současně chrání kulturní vrstvy na vrcholu hrádku pro případ budoucích archeologických průzkumů.“

Úprav doznaly také přístupové cesty k historickému objektu. V některých k erozi náchylných úsecích byly rovněž zřízeny kovové přístupové žebříky. Jejich stupně jsou tvořeny pochozími rošty, které jsou protiskluzové a současně umožňují růst vegetace pod nimi. Zároveň díky úpravě původní přístupové cesty vzniklo okruhové řešení, jehož účelem je rozdělení návštěvnického proudu. Toto řešení také otevírá do budoucna cestu k instalaci informačních a naučných prvků.

Poprvé byl Falkenštejn zpřístupněn pro turismus již v 19. století z iniciativy kněžny Vilemíny Kinské a stal se oblíbeným výletním cílem. V posledních desetiletích byl přístup na vrchol možný již pouze po ošlapem silně degradovaných schodišťových prvcích vytesaných do pískovce, přičemž také samotný vrchol skalního hrádku, včetně archeologických vrstev, doznával značného poškození vlivem návštěvnosti.


Vrchol hrádku Falkenštejn: Pochozí rošty chrání skálu a kulturní vrstvy chráněné památky před  erozí, zároveň umožňují růst vegetace na skále. Foto: Václav Sojka

Přístup na skalní hrádek: Přístupový žebřík je rozepřen do skalních stěn tak, aby se montáž obešla bez vrtání do skalního masívu. Foto: Václav Sojka

Detail ukotvení schodiště: Montáž konstrukce se obešla bez zásahů do skal, schodiště je rozepřeno do přístupové spáry, pochozí rošty na vrcholu leží na podpěrách. Kov je od skály oddělen gumovými podložkami. Foto: Tomáš Salov

Přístupová cesta „od ozdravovny“: Vzniklo okruhové řešení přístupu k hrádku, nejstrmější partie nového přístupu překlenuje schodiště. Foto: Václav Sojka

Okruh při úpatí Falkenštejna: Kdo se zdrží výstupu na vrchol, může skalní hrádek obejít při jeho úpatí. Foto: Václav Sojka