Rubriky
Sport Zprávy

10. ročník Velké ceny 17. listopadu v běhu na 5.000m

Pořadatel :                  ASK Děčín, patrony závodu jsou Marek Peterka a Jaroslav Hauzírek

Datum :                      pátek 17. listopadu 2017   

Místo :                        stadion ASK Děčín s umělým povrchem CONIPUR

Čas :                           závodníci budou rozděleni podle výkonnosti do rozběhů,   

                                   první běh A-výkonnostní (cca 5km pod 18:30min) start v 11,00hod,

                                   další běhy B-normální (cca pod 21:00), C-solidní (cca pod 24:00)

                                   a D-manifestační, atd. starty po 30 minutách

Kategorie :                       A – muži do 39 let                                            D – muži nad 60 let

                                        B – muži 40-49 let                                            E    ženy do 39 let

                                        C – muži 50-59 let                                            Z  – ženy nad 40 let

                                                                         F –  dorostenci 16-17 let

Startovné :                pro všechny kategorie hlavního závodu 60 Kč. Přihlášky na místě 80 Kč.

Přihlášky !!! :            Písemně na  zdenek.pad@centrum.cz do 16. 11. 2017, uvádějte přibližnou

                                 výkonnost, výjimečně v závodní kanceláři na stadionu od 10,00 do 10,45

Ceny :                        nejlepší závodníci obdrží věcné ceny

Rámcové závody :     od 9,45 se poběží vložený dětský závod na 50m (do 5 let), 100m (6-7 let),

                                  200m (8-9 let), 500m (elévové 10-11) a 800m (12-13 mladší, 14-15 starší

                                  žactvo), přihlášky od 9,00, startovné 20 Kč, přihlášky na místě 30 Kč

                                  vyhodnocení rámcových závodů v 10,50

Šatny :                         na stadionu ASK od 9,00 hod,

Zvláštní ustanovení :  A/ pořadatel neručí za odložené věci, cennosti je možné uložit

                                        při prezentaci u pořadatele

                                    B/ všichni startují na vlastní nebezpečí.

Informace a :        Hrnčíř  737 473 494, zdenek.pad@centrum.cz, www.askdecin.cz

výsledky

                         ředitel závodu                                                              hlavní rozhodčí

                  Mgr. Jaroslav Hauzírek                                                    Ing. Zdeněk Hrnčíř

                                                        

Atletický sportovní klub Vám přeje hodně zdaru a těší se na Vaši účast

Časový pořad

  od  9,00   přihlášky a prezentace dětí a dospělých

                  

                 starty

  9,45         50m  děti do 5 let

  9,55        100m děti   6-7 let

10,10        200m děti   8-9 let

10,25        500m elévové a elévky 10-11 let

10,35        800m mladší a starší žactvo

10,50       vyhlašování dětí a žactva

11,00       5.000m 1.běh A (nejrychlejší)

11,30       5.000m 2.běh B

12,00       5.000m 3.běh C

12,30       5.000m 4.běh D (nejpomalejší)

Vyhlašování hlavního závodu bude probíhat po doběhnutí všech běhů ve 13,20 hodin

Marek Peterka