Rubriky
Turisti Zprávy

U Labe vykvetl kriticky ohrožený drobnokvět pobřežní

Krásná Lípa, 6.9.2017 – Na přelomu srpna a září objevili botanici Správy národního parku České Švýcarsko a Správy CHKO České středohoří v Děčíně a v kaňonu Labe několik rozkvétajících rostlin kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního. Tento druh se v České republice vyskytuje jen na několika málo místech, a to výhradně na březích dolního toku Labe.

„Díky suchému létu je v Labi méně vody“, říká Petr Bauer, botanik Správy NP České Švýcarsko a pokračuje: „Na březích řeky se tak objevily poměrně velké plochy obnažených štěrkopískových náplavů. A právě takováto stanoviště jsou domovem drobnokvětu pobřežního “. Odborníci objevili několik lokalit s výskytem tohoto kriticky ohroženého druhu, z nichž největší se nachází v Dolním Žlebu v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. „Existence periodicky zaplavovaných štěrkopískových náplavů a na ně vázaných druhů rostlin a zvířat je podmíněna existencí zachovalých a přírodě blízkých vodních toků s proudící vodou,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko a dodává: „Posledním takovým úsekem velké řeky na našem území je Labe mezi střekovským zdymadlem a státní hranicí.“

Drobnokvět pobřežní je jednoletá nenápadná bylina s poléhavými lodyhami, která je výborně přizpůsobená životu na přechodných stanovištích, jakými jsou zmíněné štěrkopískové říční náplavy. Za příhodných podmínek stačí během velmi krátké doby vyklíčit, vyrůst, vykvést a vytvořit plody se semeny. V minulosti se u nás drobnokvět vyskytoval na březích dolních toků Vltavy, Ohře a Labe. Ze všech lokalit, s výjimkou náplavů Labe mezi Střekovem a Hřenskem, však již v důsledku výstavby zdymadel a kanalizace vodních toků vymizel.

Richard Nagel


Rozkvétající drobnokvět pobřežní (foto: Petr Bauer)

Šterkopískové náplavy u Dolního Žlebu v CHKO Labské pískovce jsou jednou z posledních lokalit výskytu kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního na našem území (foto: Petr Bauer)

Drobnokvět pobřežní je nenápadná poléhavá bylina (foto: Petr Bauer)

Zdroj: www.npcs.cz