Rubriky
Zprávy

Oznámení o vystavení Územního plánu Děčín s variantami a Vyhodnocení vlivů ÚP Děčín na udržitelný rozvoj území

Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako pořizovatel Územního plánu Děčín, oznamuje vystavení návrhu Územního plánu Děčín s variantami a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Děčín na udržitelný rozvoj území. Do obou dokumentací lze v termínu od 18. 9. 2017 do 2. 11. 2017 fyzicky nahlédnout.

•    na Magistrátu města Děčín, budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, zasedací místnost odboru rozvoje, 4. patro
•    na Úřadu územního plánování, odbor stavební úřad Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, 1. patro – č. dv. 205,
v elektronické podobě budou po stejnou dobu zveřejněny na adrese:
http://projekty.mmdecin.cz/UP/Navrh/Decin/.

V uvedené lhůtě, tj. do 2. 11. 2017 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky na adrese: Úřad územního plánování, odbor stavební úřad, Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Zdroj: Magistrát města Děčín