Rubriky
Turisti Zprávy

Luční soutěž zná své vítěze

Českosaské Švýcarsko, 18. 9. 2017 Čtrnáctý ročník soutěže o nejlepší louky v Českosaském Švýcarsku zná své vítěze. Vyhlášeni byli v neděli, 17. září 2017, v rámci Slavnosti horských luk v Königsteinu-Ebenheit, pod stolovou horou Lilienstein v Saském Švýcarsku. Nejlepší louky na obou stranách přeshraničního území každoročně vyhodnocuje odborná komise.

„Českou i saskou krajinu labských pískovců postihl podobný osud. Z pestré mozaiky luk, pastvin, polí, mezí a remízků se často staly místy monotónní celky pastvin a druhově chudých luk a v současnosti louky patří mezi velmi ohrožené ekosystémy,“říká Petr Bauer ze Správy národního parku České Švýcarsko a dodává: „Luční flóra poskytuje životní podmínky velkému množství hmyzu, například kobylek nebo motýlů, pokud zaniknou druhově bohaté louky, zmizí z přírody i řada brouků a motýlů.“

Cílem soutěže je motivovat a ocenit vlastníky zachovalých luk k pečlivé péči o tyto ekologicky významné lokality. Právě nepříznivý vývoj zachovalosti lučních porostů inspiroval odborníky k tomuto motivačnímu programu. Soutěž proto každoročně vyhlašuje německý spolek pro péči o krajinu Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz – Osterzgebirge e.V. ve spolupráci se saskou nadací LANU a se správami chráněných oblastí na saské a české straně.


Vyhlášení vítězů: Ocenění vlastníci nejlepších luk v Českém a Saském Švýcarsku. Foto: Petr Bauer


Vítězné louky v Českém Švýcarsku v roce 2017

Orchidejová louka, vlastník: Jana Linhartová, Horní Kamenice

Charakteristika louky

Rozsáhlá louka východně od Zámeckého vrchu u silnice 1/13 z České Kamenice do Kamenického Šenova. Louka se svažuje severovýchodním směrem k této silnici a je protékána bezejmenným malým vodním potůčkem, v jehož okolí se nachází trvale vlhká louka s charakteristickou vegetací, kterou reprezentují zejména: ostřice prosová, pcháč bahenní, sítina ostrokvětá a ze vzácnějších druhů je to prvosenka vyšší, prstnatec májový jako náš zástupce orchidejí a ostřice ježatá, druh, který je charakteristický pro rašelinné louky. Na sušších ploškách roste čertkus luční nebo třeslice prostřední. Louka s touto stanovištní mozaikou vytváří pestré luční společenstvo.

Suchá stráň, vlastník: Věra a Václav Štěpánovi, Bělá u Děčína

Charakteristika louky

Pravidelně kosená svažitá sušší louka, která se vyznačuje dvěma barevnými aspekty – první je fialovočervený a prezentuje ho smolnička obecná s jetelem lučním a druhý žlutobílý, který vytváří kopretina. Na suchých stráních se dále setkáme se silenkou nící a bílou, mateřídouškou a vzácnějším modře kvetoucím pavincem horským.

Mezofilní louka, vlastník: Jiří Kalivoda, Stará Oleška

Charakteristika louky

Mezofilní louka na hranici Přírodní rezervace Stará Oleška. Reliéf louky je mírně zvlněný, což je důsledkem výskytu půd, které se mírně pohybují. Některé druhy indikují bazičtější geologický podklad, jako např. bukvice lékařská nebo škarda měkká pravá. Z dalších druhů se vyskytuje prvosenka vyšší, chrastavec rolní a další druhy.

Zdroj: www.npcs.cz