Rubriky
Turisti Zprávy

Kmeny nepůvodních druhů stromů se pod rukama řezbářů mění v sochy zvířat z Českého Švýcarska

Krásná Lípa, 15. 9. 2017 – V areálu správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě probíhá od pondělí 11. září dřevosochařské sympozium, jehož tématem je Návrat divočiny do Českého Švýcarska. Kmeny stromů se, díky pěti řezbářům z různých koutů republiky, mění v sochy ohrožených a chráněných druhů živočichů. Do soboty, 16. 9. 2017, zde vzniknou sochy plcha zahradního, mloka skvrnitého, rysa ostrovida, chřástala polního nebo čápa černého. Sochy budou umístěny ve vznikajícím osvětově vzdělávacím areálu u budovy Správy národního parku, ale jedna také například v krásnolipském městském parku.

„Součástí dřevosochařského sympozia není jen výroba dřevěných soch, ale také doprovodný program, který návštěvníkům přibližuje význam stromů v krajině,“ říká Jarmila Judová, projektová manažerka Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a dodává: „Například ve středu, 13. září, se v nové učebně v areálu Správy NP uskutečnila přednáška Lidé a stromy od PhDr. Marie Hruškové, autorky mnoha knih o památných stromech a nositelky Ceny ministra životního prostředí za významný přínos pro životní prostředí. V sobotu, v závěru sympozia se v areálu Správy NP sejdou čeští a němečtí Junior Rangeři, kteří si vyzkouší práci řezbářů a pod dohledem zkušeného učitele si vyrobí dřevěný amulet či nůž na máslo.“

Po celou dobu sympozia byl areál Správy NP otevřen veřejnosti i školním kolektivům, aby zájemci mohli práci řezbářů přímo sledovat a prohlédnout si z blízka vznikající díla.

Sympozium je jedna z posledních aktivit dvouletého projektu: Návrat divočiny do Českého Švýcarska, který podpořil SFŽP ČR a MŽP, a který veřejnosti přiblížil přírodu Českého Švýcarska, zejména ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů.

V rámci projektu proběhne v listopadu v Domě Českého Švýcarska českoněmecká konference, na níž zazní téma návratu velkých šelem do Českosaského Švýcarska a návratu zdejších lesů do původní podoby.

Jakub Juda

 

Řezbář Václav Lemon při práci na díle s názvem „Amonit“, který se stane součástí budoucí geologické expozice. Foto: Václav Sojka, QEP.

Mlok skvrnitý od řezbářky Romany Krestýnové. Foto: Václav Sojka, QEP.

Martin Bořuta a jeho rys ostrovid prolézající dutým kmenem. Foto: Václav Sojka, QEP.

Zdroj: www.npcs.cz