Rubriky
Zprávy

Výluka na železniční trati v úsecích Česká Lípa hlavní nádraží – Benešov nad Ploučnicí, Děčín hlavní nádraží – Benešov nad Ploučnicí a Mlýny – Jedlová od 1. září do 30. října 2017

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje o nepřetržité výluce na železniční trati 086 Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec, která bude probíhat  ve dnech 1. září 2017 od 0:00 hod. až 30. října 2017 do 23:59 hod. v úseku Česká Lípa hlavní nádraží – Benešov nad Ploučnicí. Současně s touto výlukou budou ve stejném termínu probíhat nepřetržité výluky také na železniční trati 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk v úseku Děčín hlavní nádraží – Benešov nad Ploučnicí a v úseku Mlýny – Jedlová.

Účelem těchto výluk jsou rekonstrukce železničních mostů a opravy kolejí ve vyloučených úsecích, rekonstrukce kolejiště ve stanici Benešov nad Ploučnicí.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky budou po dobu výluk nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa hlavní nádraží a opačně (některé spoje budou nahrazeny také v úseku Děčín hlavní nádraží – Děčín východ a opačně). Současně budou po dobu výluk všechny vlaky nahrazeny také v úseku Děčín východ – Česká Kamenice – Rybniště – Krásná Lípa – Rumburk a opačně (některé spoje budou nahrazeny také v úseku Děčín hlavní nádraží – Děčín východ a opačně).
A dále bude zavedena náhradní mikrobusová linka v úseku Kytlice – Mlýny – Horní kamenice – Česká Kamenice a opačně.  Po dobu výluk budou na uvedených tratích platit výlukové jízdní řády (086 a 081).

U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou zajištěny služby uvedené v jízdním řádu tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou“, „Přeprava spoluzavazadel“ a „Úschova během přepravy“. Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

České dráhy, a.s. 

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín