Rubriky
Zprávy

Rekordní rok pro čápy černé v Českém Švýcarsku

Krásná Lípa, 9.8.2017 K poslednímu červenci skončilo omezení vstupu do vybraných lokalit národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Důvodem omezení bylo zajištění nerušeného vývoje mláďat zvlášť chráněných druhů ptáků. Vedle výra velkého a sokola stěhovavého se této ochraně těšila také hnízdiště čápů černých, pro které byl letošní rok v řadě ohledů rekordní.

Celkem se v širším regionu Českého Švýcarska podařilo v letošním roce prokázat hnízdění na 6 lokalitách. Na dalších nejméně 4 lokalitách se čápi černí pravidelně zdržovali, ale hnízdo se nepodařilo nalézt. Vyvedeno bylo dohromady nejméně 18 mláďat, z nichž 16 bylo okroužkováno. „Počtem okroužkovaných čapích mláďat jsme vyrovnali náš rekord z roku 2012“, říká Pavel Benda, ornitolog a ředitel Správy NP České Švýcarsko v jedné osobě a pokračuje: „Okroužkovaných mláďat mohlo být ještě víc, ale jedno hnízdo se bohužel podařilo dohledat až po vyhnízdění. V jeho okolí jsme pozorovali jedno mládě, ovšem skutečný počet mladých čápů z tohoto hnízda byl pravděpodobně vyšší“.

V letošním roce byl zaznamenán také další čapí rekord. Páru hnízdícímu nedaleko Doubice se totiž podařilo zdárně vyvést 5 mláďat, což je nejvyšší počet mláďat zaznamenaný v Českém Švýcarsku na jednom hnízdě. Jistou specialitou zdejších čápů je, že si svá hnízda většinou budují na skalních římsách. A právě ze skalního hnízda pochází také letošní rekordní snůška (viz foto). V ostatních oblastech České republiky naopak převládají hnízda stromová.

Čáp černý patří k silně ohroženým ptačím druhům naší fauny. také proto se Správa NP České Švýcarsko zapojila do evropského projektu značení čápů černých barevnými odečítacími kroužky. Pavel Benda k tomu na závěr říká: „Díky tomuto projektu se podařilo lépe zmapovat tahové trasy a hnízdiště čápů pocházejících z našeho regionu, ale také zjistit, zda jsou dospělí čápi věrní svému hnízdišti či jakého věku se dožívají. Získané poznatky s úspěchem využívíme při plánování a realizaci opatření na ochranu tohoto nádherného ptačího druhu.

Richard Nagel

 

Rekordní snůška čápů černých (foto Václav Sojka)


Jeden z rodičů „rekordní“ snůšky (foto Václav Sojka)

Zdroj: www.npcs.cz