Rubriky
Zprávy

Rekonstrukce kanalizace v Krásnostudenecké ulici si vyžádá úplnou uzavírku

Nutná dílčí opatření jsou vyvolaná skutečným umístěním kanalizačního řádu oproti projektu. Kvůli stavbě tak bude muset dojít také k výluce MAD. Přehled o dočasně neobsluhovaných autobusových zastávkách včetně stručného popisu naleznete v příloze.

Oproti původní dokumentaci se ukázalo, že kanalizace v části ulice Krásnostudenecká v úseku ulice Bílinská a Žatecká vede středem komunikace, tudíž není možné kanalizaci rekonstruovat bez úplné uzavírky. Investor požádal město o úplnou uzavírku od 10.8.2017 do 15.9.2017. „Bohužel tato skutečnost bude mít vliv na místní dopravu, a to zejména na linky městské autobusové dopravy,“ řekla Marie Blažková. V době prací nebude tedy horní část Želenic v tuto dobu obsluhována, občané budou muset sejít do stanice Želenická nebo U Tvrze. Dopravní podnik prověřil všechny další možnosti řešení městské dopravy v horní části sídliště. „Odborní pracovníci ale žádnou jinou možnost nenašli. Zastávky nebude možné obsluhovat. Omlouváme se lidem za komplikace v dopravě, ale kanalizace se opravit musí, léta způsobuje problémy a její funkčnost je priorita,“ doplnila Marie Blažková. Pohyb pro pěší bude zachován po chodnících oddělením pracovního místa nebo pomocí lávek.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín