Rubriky
Zprávy

Potvrzeno: České Švýcarsko má další druh netopýra

Krásná Lípa, 11.8.2017 – Nový druh netopýra se odborníkům podařilo nalézt nedaleko Hřenska. Pomocí speciálního detektoru zachycujícího ultrazvukové echolokační signály a následné počítačové analýzy získaných dat byl totiž vůbec poprvé v Českém Švýcarsku prokázán výskyt silně ohroženého netopýra Saviova(Hypsugo savii).

„Detektor jsme umístili v kaňonu Labe nedaleko Suché Kamenice“, říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, který se monitoringu netopýrů sám velmi aktivně věnuje a pokračuje: „Tato oblast patří k mimořádně významným netopýřím lokalitám. Řada druhů zde zimuje v četných puklinových jeskyních a samotný kaňon je významným migračním koridorem. Proto jsme doufali, že právě zde bychom mohli s využitím tzv. BAD-detektoru objevit i nějaké nové druhy pro náš region.“ Tento předpoklad se nakonec potvrdil. Již v loňském roce zde byly zaznamenány dva nové druhy netopýrů (netopýr brvitý a netopýr alkathoe). Aktuálně potvrzený netopýr Saviův byl opakovaně zaznamenán od jara do podzimu loňského roku. Až analýza získaných dal provedená v letošním roce Doc. Tomášem Bartoničkou, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně však jednoznačně potvrdila, že se jedná právě o tento druh.

Netopýr Saviův patří mezi teplomilné druhy a vyskytuje se od západního Středomoří po střední Asii a podhůří Himálaje. V České republice byl poprvé zjištěn na jižní Moravě v roce 2001. Dokladů o jeho výskytu však stále přibývá, vč. dokladů o rozmnožování. Byl zjištěn např. i v Praze. Nález v kaňonu Labe je však zatím nejsevernější lokalitou jeho výskytu v Evropě!

Celkem již bylo v Českém Švýcarsku zaznamenáno 22 druhů netopýrů z celkových 27 druhů nalezených v České republice. „Díky využití nejmodernější techniky se nám otevírají netušené možnosti studia netopýrů. Daří se nám prokázat i druhy, které nejsou jiným způsobem prakticky zjistitelné. Celkový počet prokázaných druhů v naší oblasti tak ještě nemusí být konečný“, dodává na závěr Pavel Benda.

Richard Nagel

Netopýr Saviův (foto: Miloš Anděra)

Zdroj: www.npcs.cz