Rubriky
Zprávy

Město Děčín získalo dotaci na revitalizaci parku ulice U Plovárny

U Zámeckého rybníka dojde v rámci projektu k revitalizaci stávajícího parku. Odstraněny budou nevyhovující stromy a keře. Ty budou nahrazeny funkčně propojenou novou výsadbou, za použití vhodných druhů dřevin a trvalek, která pozitivně ovlivní vývoj druhové diverzity. Část trávníkových ploch bude převedena, opětovně založena. V neposlední řadě bude obnoven jak vzhled stávajícího městského mobiliáře, tak i jeho doplnění o nové prvky.

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo v loňském roce 2016 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 10/2016 (Prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5. 4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích), jejímž cílem je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. Plánované dokončení projektu je v roce 2019. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Více na www.sfzp.cz  a www.mzp.cz

Zdroj: Magistrát města Děčín