Rubriky
Zprávy

Sekání trávy a údržba zeleně je rozdělena do tříd

Město rozdělilo travnaté plochy do jednotlivých tříd podle potřeby sečení. Ty jsou určeny podle vegetativních podmínek a polohy. V centru města a se tak seká častěji než v okrajových částech.

Mít upravené parky a zelená prostranství je dobrou vizitkou každého města. Je však nutné si uvědomit, že vegetativní podmínky se v jednotlivých oblastech značně liší a tomu je přizpůsobena četnost sečení. Péče o travnaté plochy je rozdělena do tří intenzivních tříd, které se od sebe liší počtem sečí. Počet sečí na pozemcích je nastaven od 9x za rok především v centrech města až po 4x-6x za rok v sídlištích.

„Rozdělení ploch do jednotlivých tříd není ale jen podle atraktivnosti místa, ale také podle zkušeností z minulých let,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Důvodem pro toto rozdělení je snaha o stálou údržbu travnatých ploch v centrech města. Počet sečí v sídlištích vychází tedy z praxe, v některých sídlištích totiž narůstají travní porosty rychleji a je třeba je sekat častěji a někde je růst pomalejší a porost proto není nutné tak často sekat. Všechna sídliště budou posekána minimálně 4x za rok. „Naši pracovníci sekání pravidelně kontrolují. Platit budeme za konkrétní provedenou práci,“ dodala Marie Blažková. Součástí péče o travnaté plochy je také hrabání listí a údržba hřbitovů. Jejich údržba bude probíhat soustavně a pravidelně. Celková rozloha zatravněných ploch, které jsou v péči města je neuvěřitelných 79ha. Na jejich péči je městem ročně vynakládáno více jak 15 mil Kč,“ vysvětluje primátorka města.

Marius Pedersen a.s. se stará o:

I. intenzivní třída – centrum Děčín I a IV – seč 9x za rok
II. intenzivní třída – Děčín II, Děčín III, Boletice, Křešice – seč 6x za rok
III. intenzivní třída – Bynov, Letná, Želenice, Chrochvice, Loubí, Krásný Studenec, Bělá, Březiny – seč 5x za rok (na základě zkušeností z roku 2016 byla do této intenzivní třídy přidána pátá seč) Hřbitov Škrabky, Folknáře, Březiny, Dolní Žleb, Boletice, Lesná – seč soustavně V roce 2017 byly do intenzivních tříd přidány některé plochy např. travnaté pruhy směrem od TESCA ke kruhovému objezdu, plochy na Labském nábřeží, plochy kolem nové komunikace na Škrabky, plochy v ul. V Jámě atd.

Termíny další seče:
I. intenzivní třída – centrum Děčín I a IV – do 20.6.2017 II. intenzivní třída – Děčín II, Děčín III, Boletice, Křešice – do 20.6.2017 III. intenzivní třída – Bynov, Letná, Želenice, Chrochvice, Loubí, Krásný Studenec, Bělá, Březiny – do 30.6.2017

Středisko městských služeb se stará o:
Bělá – Sněžnická do 20.5.,30.6.,20.8., 10.10.

Bynov -Na Hrázi, Na Hranicích – bývalé hřiště, kolem sběrného dvora
do 20.5., 30.6.,20.8.,10.10.
Horní Oldřichov – Jelení
Do 30.6.,30.9.

Letná – Klostermanova až ke Kapli, Budapešťská, Dělnická, parčík u zahrádek, garáže, Cihelná x Nedokončená
Do 20.5.,30.6.,20.8.,10.10.

– Václavovská (sekání, živý plot)
Do 20.5.,30.6.,20.8.,10.10.

– Želenická (garáže Weberova)
Do 30.6.,30.9.

– Rokycanova (vpravo od cesty od Želenické ul. až nahoru k zahrádkám)
Do 30.6., 30.9.

Chrochvice – U Obory+parčík, Vilsnická, Školská
Do 30.6., 30.9.
– U Hřiště, Truhlářská, Čelakovského, V Hliništi, K. Světlé x Podmostí, Květinová
Do 20.5.,30.6.,20.8.,10.10.

Rozbělesy – svah před sběrnými surovinami, Vilsnice
Do 30.6., 30.9.

Nové město – ZŠ Vrchlického (svah před budovou)
Do 20.5.,30.6.,20.8.,10.10.

– Stoliční
Do 30.6.,30.9.

– Škroupova (pletí chodníků)
Do 20.5.,30.6.,20.8.,10.10.

Březiny -Kosmonoutů x Za Sadem (údolíčko, zkratka a úklid)
Do 30.6.,30.9.

– za mostem pruhy
Do 20.5.,30.6., 20.8., 10.10

– konečná MHD + napojení na cyklostezku
Do 20.5.,30.6.,20.8.,10.10.

– propojka do starého sídliště
Do 20.5.,30.6.,20.8., 10.10.

Nebočady – parčík, kolem kapličky a komplexní úklid
Do 20.5.,30.6.,20.8.,10.10.

Křešice
– ul.Zemědělská, Dlouhá, Koperníkova – svah,
Do 20.5., 30.6.,20.8.,10.10.

– Ladova
Do 30.6.,30.9.

Horní Žleb- hřiště
Do 20.5.,30.6., 20.8.,10.10.

– Revírní (propojky na cyklostezku)
Do 10.6.,30.9.

– Pod Svahem (úklid a údržba budovy)
Do 30.6.,30.9.

Ostatní požadavky (četnost dle potřeby)

– MP Děčín – pozemky
– MM Děčín A1 + A2
– ul. Práce
– Weberova – zahrádky podél cesty
– cyklostezky – smluvené části (SRN, Březiny – Jakuby, Hit Flora)
– Albánská – lavička
– Saská – profily
– Hladový kámen
– Vilsnice
– Dukelská – část ulice

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace se stará o:
Staroměstské nábřeží

Zdroj: Magistrát města Děčín