Rubriky
Zprávy

Městská policie zajistila téměř pět set přednášek o prevenci

Bezmála pět set přednášek celkem na jednadvaceti základních a středních školách v Děčíně. Takový je výsledek působení děčínské městské policie v tomto školním roce. Strážníka, který má přednášky a besedy na starosti, čeká poslední měsíc výuky, během prázdnin ale chce městská policie oslovit se svým preventivním programem i další instituce, zejména nízkoprahové kluby, které se starají o děti z nepodnětného a rizikového prostředí.

Městská policie v současné době nabízí školám sérii pěti tematicky zaměřených přednášek. „Dotýkáme se právní způsobilosti, problematiky drog a jiných návykových látek, šikany, nutné obrany a krajní nouze, ale například i kontroly chování jedince při davové psychóze. Řada škol ovšem přichází iniciativně s vlastními návrhy, jako je například problematika zneužívání sociálních sítí. Rádi jim v tomto směru vycházíme, podle našich možností, vstříc,“ vysvětlil Lukáš Moudrý, který má přednáškovou činnost u městské policie na starosti.

Reakce na preventivní program jsou zatím velmi pozitivní a zájem škol a to nejen z Děčína, se postupně zvyšuje. „Zásadní je vždy zapojení žáků a studentů. Podle jejich rekcí poznáme, do jaké míry je přednáška zajímavá. Žáci často otevřeně mluví o svých zkušenostech a nebojí se mnohdy hovořit i o svých setkáních s městskou nebo státní policí při řešení jejich přestupkové činnosti. I z tohoto důvodu besedy obsahují morální a právní pohled na danou problematiku, aby posluchač byl seznámen s tím, že určité jednání může být protiprávní a při jeho odhalení může následovat příslušný postih ale i to, že jednání jednotlivce se promítá do celé společnosti,“
dodal Lukáš Moudrý.

Městská policie svůj preventivní program kompletně přepracovala v roce 2016 a začala se intenzivněji zaměřovat zejména na druhé stupně základních škol a na střední školy. Starší děti a studenti patří k rizikové skupině, na kterou je nutné intenzivněji působit. „Přednášky proto zajišťuje náš strážník, který má dlouholeté zkušenosti s prací u městské i státní policie, na úplný úvazek. I když je jeho pracovní kalendář už téměř plný, v rámci možností se snažíme program ještě dále rozšiřovat,“ dodal ředitel městské policie Marcel Horák.

Tomáš Pavlík
MP Děčín