Rubriky
Zprávy

Zoo Děčín se zapojila do Projektu vzdělávání zoopedagogů

Projekt vzdělávání zoopedagogů. Tak to je název projektu, do kterého se zapojila i děčínská zoologická zahrada. Lektoři ZooŠkoly si díky němu znásobí svoje znalosti v oblasti environmentální výchovy a zároveň do budoucna rozšíří stávající nabídku výukově-zážitkových programů.

V rámci projektu vznikly celkem 3 pilotní ekovýchovné vzdělávací programy, které řeší témata jako ohrožená zvířata, obchodování s nimi a pěstování palmy olejné. Zoopedagogové se s nimi seznámili prostřednictvím seminářů, při kterých se sami stali žáky a vyzkoušeli si všechny aktivity, které programy doprovázejí. „Když jsme lektory naučili, jak s programem pracovat, nastala druhá fáze projektu, a to ta, kdy zoopedagogové začali jednotlivé programy aplikovat ve zkušebním provozu na cílovou skupinu, kterou jsou žáci II. stupně základních škol,“ vysvětlil hlavní manažer projektu Aleš Kočí ze Zoo Liberec.

V děčínské zoo se během měsíce května podařilo „odučit“ první z programů s názvem Zvířata v ohrožení. „Přiblížili jsme dětem příčiny a důsledky ohrožení zvířat ve světě a možnosti jejichochrany. Vysvětlili jim také význam moderních zoologických zahrad a společně hledali odpovědi na otázku: Co pro nápravu mohu udělat já?,“ popsala lektorka ZooŠkoly Alena Šotolová. Učitelé, jenž měli možnost se programů zúčastnit, vidí přínos především v zajímavém způsobu seznámení se s danou problematikou a také v možnosti si tak zopakovat již probranou látku. „Líbilo se mi, že žáci museli být aktivní, sami vyvozovali závěry a docházeli k vlastnímu názoru,“ zhodnotila po výuce Mgr. Eva Kotíková ze ZŠ Komenského v Děčíně. V následujících měsících uvedou lektoři ZooŠkoly do zkušebního provozu i další dva programy „Pochybné suvenýry aneb zločiny v přírodě“ a „Prales na talíři“. 

Do projektu je zapojeno celkem 16 českých a slovenských zoologických zahrad: Zoo Olomouc, Zoo Ostrava, Zoo Dvůr Králové nad Labem, Zoo Brno, Zoo park Vyškov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Děčín, Zoo Liberec, Jihočeská Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo Hodonín, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Zoo Košice, Zoo Bojnice, Zoo Bratislava. Projekt připravila Zoo Liberec – Městské středisko ekologické výchovy DIVIZNA za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

Alena Houšková
Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o.