Rubriky
Zprávy

MŽP vyhlásilo nový dotační program Dešťovka

Podle informací ministra životního prostředí Richarda Brabce půjde z programu Dešťovka na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech 100 milionů korun. Lidé mohou podávat žádosti o dotaci od 29. května.

Stát chce lidem přispět na systém, který využije dešťovou vodu třeba na splachování toalety nebo jako vodu užitkovou. Program je součástí koncepce státu v boji proti suchu. Žádosti budou přijímány od 29. 5. 2017 od 10 hodin. Žádat lidé mohou kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. „Chytré hospodaření se srážkovými, ale i odpadními vodami je běžným standardem v západních zemích a naším cílem je zavést tento standard i do českých domácností,“ uvedl Brabec. Stát podpoří například pořízení zahradní nádrže nebo důmyslnější systémy na recyklaci odpadní vody z mytí, sprchování a její opětovné použití například na splachování toalety.
Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů s výjimkou rekreačních. Stát podpoří zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování záchodů a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Dotace až 105 000 Kč (max. 50 %):
• 45 000 Kč (bez srážkové vody) / 60 000 Kč (se srážkovou vodou) – na pořízení a instalaci systému;
• 3 500 Kč/m3 celkového objemu nádrží;
• 10 000 Kč – na zpracování projektu.

„Většina srážkové vody u nás končí v kanalizacích a následně odtéká pryč z republiky. Naším úkolem je udržet tuto vodu v krajině a dál ji spolu s maximální recyklací využívat,“ uvedl ministr. Výše dotace se pohybuje od 20.000 do 60.000 korun podle pořízené technologie. K této fixní části se připočítávají peníze na každý krychlový metr nádrže. Minimální velikost nádrže musí být dva metry krychlové. Dotace pokryje maximálně polovinu výdajů, mezi které lze zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.

„U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10.000 korun,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Nejjednodušší část programu Dešťovka na využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady bude dotována jen v místech výrazně postižených suchem, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

• V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Podrobnosti k programu jsou na webu www.dotacedestovka.cz
Dotační program „Dešťovka“ lze využít v následujících obcích, neboť zde byl od roku 2014 vyhlášen opatřením obecné povahy vydaným vodoprávním úřadem zákaz odběru povrchových vod z vodních toků z důvodů sucha:

Město Benešov nad Ploučnicí
Město Česká Kamenice
Město Verneřice
Statutární město Děčín
Obec Kunratice
Obec Janská
Obec Veselé
Obec Markvartice
Obec Horní Habartice
Obec Dolní Habartice
Obec Velká Bukovina
Obec Heřmanov
Obec Jetřichovice
Obec Srbská Kamenice
Obec Kytlice
Obec Hřensko
Obec Merboltice
Obec Starý Šachov
Obec Huntířov
Obec Valkeřice
Obec Františkov nad Ploučnicí
Obec Malá Veleň

Zdroj: Magistrát města Děčín