Rubriky
Zprávy

Architekt města má svůj blog

Město má svého architekta pár týdnů. Za těch několik dní se zatím stihl seznámit se zásadními věcmi Děčína.

„Snažím se co nejrychleji zapojit do dění ve městě. S primátorkou jsme společně projeli důležitá místa, oslovil jsem také vedení Krajské zdravotní a.s. a nabídl jim spolupráci při hledání optimálního řešení barvy a členění fasády budovy interny, kterou chtějí rekonstruovat. Budova by totiž měla lépe zapadnout do krajiny a její dominantní vyznění bude nutné korigovat – práce s modernistickými stavbami šedesátých až osmdesátých let má svá specifika. Jsou to ale problémy, které vnímá jak veřejnost, tak vlastníci obdobných staveb,“ řekl Ondřej Beneš. Architekt je městu k dispozici vždy každé úterý. Pro jednodušší kontakt a také komunikaci s veřejností založil blog. Tam si každý může přečíst na čem Ondřej Beneš pracuje, s čím je možné se na něj obrátit. Najdete tam i zajímavé příspěvky, úvahy a analýzy.

http://decinarchitekt.blogspot.cz/

Komise složená z odborníků a vedení města ho v polovině dubna při pohovoru vybrala z uchazečů o veřejnou zakázku s názvem Architekt statutárního města Děčín. Komise vybírala z osmi nabídek. Uchazeči přednesli svou vizi práce městského architekta a v pohovoru odpovídali na otázky komise. Jako nejvhodnějšího pro funkci městského architekta komise vybrala Ondřeje Beneše, který působí mimo jiné jako pedagog na FA ČVUT. Jako vítěze ho potvrdila rada města. Radnice si od architekta slibuje komplexní přístup při revitalizacích města, řešení veřejného prostoru nebo péči o historické dědictví. Ondřej Beneš díky svým znalostem, zkušenostem, odborné praxi a v neposlední řadě výbornými komunikačními schopnostmi podmínky komise splnil.

Zdroj: Magistrát města Děčín