Rubriky
Zprávy

Velikonoce na děčínských silnicích

Výsledky velikonočních celorepublikových bezpečnostních opatření na silnici.
Během letošních velikonoc děčínští policisté zkontrolovali na silnicích v regionu 753 vozidel. Ukázalo se, že 137 řidičů se dopustilo přestupkového jednání v dopravě. Část z nich, přesněji 126 za ně odevzdalo do státní kasy 52.100,- Kč. Jedenáct přestupků bude předáno ke správnímu řízení příslušnému úřadu. Při kontrolách policisté nejčastěji čelili špatnému technickému stavu vozidla, který byl zjištěn u 41 vozidel. S porušením stanovené rychlosti se potýkalo 35 řidičů, , kteří vytáhli ze svých peněženek 26.000,- Kč. Ve dvou případech se o další vývoj přestupku postará příslušný úřad, kam budou přestupky odevzdány k dalšímu projednání.

Alkoholem nebyl ovlivněn žádný z kontrolovaných řidičů. Návykovými látkami jeden z kontrolovaných. Osádky vozidel se v osmi případech zdrželi užití bezpečnostních pásů , což je dohromady stálo 1.600,- Kč. V jednom případě zaplatil pokutu ve výši 200,- Kč řidič, jež přepravoval potomka bez užití bezpečnostního zádržného systému. Došlo i na chodce, kteří se pod policejním drobnohledem objevili také. Pět z nich obdrželo pokutu po stokoruně za nesprávný pohyb v silničním provozu. Za nesplnění svých povinností odevzdal dvěstěkorunu také jeden cyklista. Jeden řidič nepředložil doklady opravňující k řízení vozidla a dvěma chyběl doklad o pojištění odpovědnosti. Policisté zahájili v souvislosti s velikonočními kontrolami prověřování jednoho přečinu s ohledem na ohrožení pod vlivem návykové látky …

Děčín 18. dubna 2017
nprap. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín