Rubriky
Zprávy

Jízdní řády linky 431 prošly kvůli zpožďování úpravou

Na základě podnětu dopravce zasílám úpravu výlukového jízdního řádu linky 431 z důvodu zpožďování některých spojů, zejména v odpolední špičce a u školního spoje.

Smyslem opatření je zjednodušit trasu linky a zvýšit tak spolehlivost dodržování jízdního řádu linky. Toho by mohlo být dosaženo jednak změnou nástupního směru na zastávce hlavní nádraží na označník č. 4 (vůz při odjezdu bude již otočen do správného směru jízdy) a dále vynecháním zastávky AN ve směru do Malšovic a jako náhradu zavedení obsluhy zastávky Výtopny, která je v blízkosti na trase linky a je poměrně kapacitní. V opačném směru není úprava výhodná a proto bude stávající řešení zachováno. Dále je nutné přistoupit k časové změně obsluhy lokality Kotva, neboť výjezd z této lokality zpět na hlavní silnici je často spojen s prodloužením zpoždění spoje o 10-15min. Dopoledne je proto navržen nový speciální spoj v čase 9:34 jako náhrada za zrušený školák v 7:14. Odpoledne pak ve směru do města dojde k posunu času obsluhy z 15:14 na 13:34, neboť zpoždění spoje v 15:14 se přenáší na další spoje, což u spoje v 13:34 nehrozí. Ostatní časy zůstanou zachovány.

Přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín