Rubriky
Kultura Zprávy

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program na obnovu kulturních památek pro rok 2017

Vlastníci kulturních památek mohou požádat o finanční prostředky na jejich obnovu z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017. Pro ORP Děčín byl v I. kole stanoven objem peněz ve výši 1.655.000 Kč. Žádost je třeba podat na příslušném formuláři nejpozději do 28. 2. 2017.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Prostředky z dotace je možné kombinovat s jinými dotačními programy, vyjma Ministerstva kultury ČR, tedy např. s dotací Ústeckého kraje, obce, nadace apod.

Podrobnosti k programu najdete na https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Zdroj: Magistrát města Děčín