Rubriky
Turisti Zprávy

Ledopády opět lákají návštěvníky, dostupné jsou i vlakem

České Švýcarsko, 23. 1. 2016 Skalnatou krajinu Českého Švýcarska po několika skromnějších letech opět zdobí ledové útvary rozličných barev, velikostí a tvarů, lidově zvané “ledopády”. Tradičně nejnavštěvovanější oblastí je Kyjovské údolí na Krásnolipsku, kde kromě rampouchů na skalních stěnách patří k největším atrakcím Jeskyně víl s ledovými stalagmity a suťová jeskyně Vinný sklep (zde ledové útvary teprve vznikají), a také oblast Brtníků, kde turisté mohou obdivovat například Velký sloup, Oponu a další.

Ledopády na Krásnolipsku a v oblasti Brtníků jsou vyhlášenými zimními atrakcemi Českého Švýcarska. Návštěvníky ohromují nejen svými rozměry, ale také zbarvením, které vzniká v důsledku průsaku vody lesní půdou. V letošním roce se odborníci správy parku chystají odebrat a analyzovat vzorky rampouchů na přítomnost kryofilních řas, které by rovněž mohly zbarvení způsobovat. Samotný vznik rampouchů je relativně prostý, voda stéká z teplejších částí skalních plošin přes okraje skal do roklí, kde vládne mrazivé klima. V případě ledových stalagmitů pak voda skálou prosakuje a skapává na podchlazený povrch, kde mrzne. Postupně tak od země vyrůstá “krápník”.

Ledopády návštěvníci najdou snadno

Pro orientaci v terénu národního parku je návštěvníkům na Brtnicku k dispozici nově modré okruhové značení, nejzajímavější útvary správa národního parku také vyznačila dočasnými ukazateli. Informační leták s mapkou si návštěvníci mohou vyžádat v regionálních informačních střediscích, například v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Parkovací kapacity jsou kvůli sněhu omezené, alternativou je vlak nebo autobus

Výletníci si cestu za ledopády mohou zpříjemnit využitím vlakového spojení, které jim o víkendech poskytne Dráha národního parku (linky U 28, U 27 a U 8). Výchozí bod ve stanici Brtníky je ideální jak pro okružní výlet s využitím výše zmíněného turistického značení, tak i pro přechod Kyjovským údolím do Kyjova a dále do Krásné Lípy (vlak, bus).

Zejména ve všední dny se návštěvníci z a do Brtníků dostanou autobusovými linkami 407 od Krásné Lípy a 409 od Varnsdorfu, Rumburka a Dolní Poustevny.

Pokud se návštěvníci rozhodnou pro příjezd osobním automobilem, žádá je správa národního parku naléhavě o zachování průjezdnosti cest do národního parku, které jsou v případě nutnosti využívány složkami integrovaného záchranného systému.Nevhodně odstavené automobily mohou zdržovat poskytnutí pomoci!

Nepodceňujte vybavení ani síly

Vzhledem k náročnému terénu národního parku v zimním období prosím věnujte pozornost volbě vhodného teplého oblečení, kvalitní obuvi vhodné pro zasněžené a zledovatělé povrchy přístupových cest.


Ledopád Velký sloup: Impozantní ledový útvar je dostupný z údolí Vlčího potoka. Foto: Václav Sojka

Ledopád Opona: Rampouchy jsou nápadně zabarveny. Původ zbarvení letos chce správa parku upřesnit. Foto: Václav Sojka

Zdroj: www.npcs.cz