Rubriky
Zprávy

Stavba Vilsnické spojky uzavře Pětimostí 7. ledna

a98e5d15b6934ee6e4f147612d8131a6_xlStavba Vilsnické spojky financovaná a realizovaná Ředitelstvím silnic a dálnic pokročila. Nyní je nutné uzavřít Pětimostí. „Tato stavba významně ovlivní život ve městě. Pohyb auty bude problematický prakticky po celou dobu stavby. Je bohužel nutné si přiznat, že to bude opravdu velmi náročné a stresující,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Děčín, přestože není investorem stavby, hledal nejlepší způsob řešení dopravy.

Dlouhodobě se na tuto situaci připravujeme. Úzce spolupracujeme s Fakultou dopravní ČVUT , dopravní policií, složkami IZS, investorem a technicko dopravním dozorem stavby. Díky monitorování dopravy mohli odborníci z fakulty vytvořit modelové situace po uzavření Pětimostí,“ doplnila Marie Blažková. Na pravidelných schůzkách všech zúčastněných probíhaly diskuze nad postupem stavby a možnostech řešení. „Hledali jsme pomocí nejmodernějších technologií nejlepší způsob organizace dopravy. To znamená, že jsme navrhli úpravu provozu a následně nasimulovali provoz v jednotlivých časových úsecích. Model ukázal problematická místa a ta jsme dále řešili,“ řekl Ondřej Smíšek, vedoucí Fakulty dopravní, pracoviště Děčín. Pohyb vozidel nebude jediným omezením. Uzavírka se totiž dotkne také městské autobusové dopravy a s postupem stavby také pěších. Podle odborníků nemusí být prvotní nastavení dopravy konečné. „I přes ty nejmodernější technologie není stoprocentně možné předvídat chování řidičů. Je tedy možné, že po nějakém čase dospějeme k poznatku, že je nutné dopravní řešení upravit. Stále proto budou probíhat schůzky odborníků a zástupců stavby, aby se případné úpravy prodiskutovaly a posléze také nastavily,“ dodala primátorka města. Stavba Vilsnické spojky natolik ovlivní život ve městě, že jsme se rozhodli připravit rozsáhlou prezentaci dopravních změn a zveřejnit výstupy zpracované Fakultou dopravní ČVUT Praha, pracoviště Děčín, která vzešla z mnoha pracovních schůzek všech odborníků. Zde na stránkách připravíme odkaz, kde budeme zveřejňovat případné změny a důležité informace týkající se stavby.

 

Dopravní změny od 7. ledna 2017

– S uzavřením viaduktů je nutné zavést objízdné trasy a na linkách MAD Děčín bude docházet k možnému zpoždění na spojích. Všechny linky MAD Děčín budou provozovány dle platného jízdního řádu s výjimkou linky č. 37 Chrochvice – Nemocnice. Pro linka č. 37 se připravuje výlukový jízdní řád. Podrobná změna výlukového jízdního řádu linky č. 37 od 7. 1. 2017 bude včas zveřejněna.

– Změny se dotknou nejen řidičů, ale také chodců. Uzavřen bude jeden tunel Pětimostí běžně sloužící pro pěší. V době stavby bude totiž vyhrazen pro vozidla záchranky. Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavby.
– Dostupnost obchodu LIDL bude z ulice Práce. Po dobu dopravních úprav bude v této ulici zákaz parkování.
– V ulici Čsl. mládeže u hl. nádraží bude nově instalován takzvaný poptávkový semafor pro chodce. To znamená, že chodci při přecházení budou využívat semafor, který reaguje na stisknutí.

– Přechod pro chodce v ulici Čsl. mládeže u ul. Prokopa Holého bude po dobu uzavírky úplně zrušen.
– Semafor pro snadnější přecházení a větší plynulost provozu bude umístěn také v ulici Radniční u budovy soudu. I zde bude instalován poptávkový semafor.
– Změna bude na stykové křižovatce Předmostí x nájezd na most ze směru od kruhového objezdu u Mototechny. V tomto směru nebude možné pokračovat na kruhový objezd u Tesca. Vozidla budou naváděny pouze na Nový most, směr Liberec a Ústí nad Labem Střekov.
– Kruhový objezd u Mototechny bude ze směru Labské nábřeží veden pouze do Podmokel.
– V Podmoklech vznikne „kruhový objezd“ ulicemi Teplická, Thomayerova, Tržní. Po této trase se bude možné dostat na Nový most nebo ke sportovištím a Lidlu.
– Ústecká ulice bude dostupná přes ulici Dělnickou.
– Zaměstnanci továren na Ústecké ulici budou pro cestu do práce moci využít cestu u tenisových kurtů a lávku přes Jílovský potok.

Dostupné přílohy:

 

Zdroj: Magistrát města Děčín