Rubriky
Kultura Zprávy

Upozornění na změnu povinností při pořádání tombol v roce 2017

plesová sezona_alesoOdbor ekonomický Magistrátu města Děčín sděluje, že dnem 1. 1. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 186/2016 o hazardních hrách (dále jen „zákon“), který významně mění povinnosti pořadatelů tombol v rámci společenských akcí, plesů, zábav aj. V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona pořádání tombol s herní jistinou do 100 000 Kč nepodléhá povolovacímu procesu.

Tomboly, u nichž výše jistiny činí více než 100 000 Kč, podléhají dle § 105 a 106 ohlášení obecnímu úřadu, a to nejméně 30 dní přede dnem zahájení provozování této hazardní hry.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na odbor ekonomický, odd. správy daní a poplatků – p. Šárku Vepřovskou (tel. 412 593 413, e-mail: sarka.veprovska@mmdecin.cz).

Zdroj: Magistrát města Děčín