Rubriky
Zprávy

První setkání na téma revitalizace Bažantnice se uskuteční s rodiči předškolních dětí

bazantniceJak park bude nakonec vypadat, záleží i na místních obyvatelích. Ty totiž mohou o využití parku diskutovat se zástupci města. První takové setkání se uskuteční 14. listopadu v 16 hodin v Mateřské škole Školní a je určeno pro rodiče malých dětí.

Revitalizaci lesoparku Bažantnice chce radnice realizovat pomocí dotace Nadace Proměny. O tuto dotaci usilovalo město již v loňském roce. Tenkrát ale s žádostí neuspělo. „Rozhodli jsme se žádost o dotaci opět podat, je to další pokus, jak lesopark komplexně obnovit. Vlastní peníze totiž na tak rozsáhlou rekonstrukci v rozpočtu nemáme,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Lesopark Bažantnice je součástí veřejného městského prostoru již od roku 1931 a své jméno nese podle bažantí obory, kterou dříve býval. Nyní je park obklopen zástavbou rodinných domů a sídlištěm. Fungovalo zde letní kino. Okraj parku využívají převážně obyvatele sídliště a děti z nedaleké mateřské školky. Cesty v lesním porostu slouží k procházkám a jako zkratky na městskou hromadnou dopravu. „Součástí lesoparku jsou lesní porosty, travnaté plochy, zpevněné plochy a cesty, nezpevněné cesty, bikrosová dráha, areál bývalého letního kina, oválné cvičiště a území s archeologickými nálezy, jehož součástí jsou pozůstatky historické tvrze. To všechno ovlivňuje jeho případnou revitalizaci,“ doplnila Marie Blažková. Jakou finální podobu nakonec bude Bažantnice mít, mohou ovlivnit samotní obyvatelé okolních domů. Dotace z Nadace Proměny je totiž přímo závislá na hlasu obyvatel. „Nadace Proměny úzce spolupracuje s lidmi žijícími v těsné blízkosti dané lokality.

Před samotnou realizací projektu pořádá veřejné diskuze a akce, ze kterých následně vychází architektonická soutěž,“ vysvětlila Marie Blažková. Diskuzi s občany připravuje i současné vedení města. „Chceme slyšet názory obyvatel, kteří se v prostoru pohybují. Zajímá nás, jak právě oni by si park představovali,“ dodala primátorka. Nad ideová studií vytvořenou v roce 2009 tak budou lidé moci společně diskutovat. První takové setkání se uskuteční s rodiči dětí. „Naplánovali jsme několik besed, kde si můžeme poslechnout názory na využití parku. Chceme dát postupně prostor všem věkovým skupinám místních obyvatel,“ upřesnila Marie Blažková.

Zdroj: Magistrát města Děčín