Rubriky
Zprávy

„Dušičky“ jsou za dveřmi – Nezavdávejte šanci lapkům a zlodějům.

hrbitov_vecerO nadcházejícím víkendu očekáváme zvýšený silniční provoz na komunikacích a to zejména   v souvislosti s uctěním Památky zesnulých. Policisté se budou maximálně snažit zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to hlavně v okolí větších hřbitovů. Návštěvníci hřbitovů by měli být obezřetní, neboť toto období bývá spojeno se zvýšeným výskytem krádeží na hřbitovech a přilehlých parkovištích.

Budete-li obezřetní, nepříjemnostem spojeným s následky krádeží můžete svým přístupem předejít, případně snížit dopady ztrát na nejnižší možnou míru.

Při cestování dopravním prostředkem doporučujeme:
Nenechávejte na sedadlech ani na odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky nebo volně položené peníze, byť se jedná o sebekratší dobu, po kterou vozidlo opouštíte! Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, motorového a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla. I pro pár drobných mincí, které jsou uložené v přihrádce středového panelu, celá řada pobertů neváhá rozbít okno či vypáčit zámek, čímž samozřejmě majiteli vozu způsobí daleko větší škodu na poškození než na odcizení věcí z interiéru automobilu. Doporučujeme zavazadlový prostor při parkování raději vždy vyprázdnit, a pokud je to možné, tak krycí roletu nechávat otevřenou, aby bylo vidět, že se zde nenacházejí žádné cennosti. Vhodné je i doporučení – nechávat otevřené i uzavíratelné přihrádky, kdy je pouhým nahlédnutím vidět, že zde není nic, co by se dalo odcizit.

Při návštěvě hřbitova neodkládejte svá zavazadla a mějte je neustále pod kontrolou. Policisté provádějí zvýšenou kontrolní činnost nejen na hřbitovech, ale i na přilehlých parkovištích a zároveň žádají občany, pokud si všimnou podezřelých osob, aby neprodleně volali na linku 158.

V souvislosti s Památkou zesnulých budou policisté také ve zvýšené míře dohlížet i na bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Jsou plánovány kontrolní dopravní akce zaměřené na dodržování pravidel především v blízkosti hřbitovů a přilehlých parkovišť.

Řidiče žádáme o trpělivost a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu a současně aby plně respektovali pokynů policejních hlídek.

Děčín, 26. října  2016 
nprap.  Petra  Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín