Rubriky
Zprávy

Silnice na Jalůvčí se na dva měsíce uzavře kvůli opravě opěrné zdi

silnice na JalůvčíV termínu od 22. 8. 2016 do 31. 10. 2016 bude uzavřena silnice č. III/25852 v úseku 3,300 až 3,500 km staničení v Děčíně – Jalůvčí, tedy na výjezdu z Jalůvčí směr Sněžník. Důvodem dopravního omezení je rekonstrukce opěrné zdi.  Úplná uzavírka potrvá vždy od pondělí do soboty od 7:00 do 17:00 hod. V době od 17:00 do 7:00 hodin (pondělí až sobota) a v neděli bude zajištěn průjezd vozidel do 2,5 t s tím, že bude provoz řízen semafory. Uzavírka se dotkne také provozu autobusové dopravy.

Veřejná linková osobní doprava:
Objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy č. 512433 Děčín-Jílové, Sněžník, kterou provozuje dopravce BusLine a.s., bude vedena z místní komunikace Čsl. mládeže po sil.č. I/13 ul. Teplická do Jílového, odtud po sil.č. III/24815 ul. Sněžnická až do zastávky Jílové, Sněžník,celnice. Odtud zpět po stejné trase v opačném pořadí.

V době uzavírky nebudou obsluhovány tyto zastávky:
Děčín, Labské nábř.,
Děčín, Tyršův most,
Děčín, U mostu,
Děčín, Přípeř, U přejezdu,
Děčín, Přípeř,
Děčín, Jalůvčí, rozc.,
Děčín, Zotavovna,
Děčín,Maxičky
Děčín, Kristin Hrádek, rozc.,
Děčín,Marešova školka

Městská autobusová doprava
V místě uzavírky je vedena linka městské autobusové dopravy č. 515 010 Děčín, Krásný Studenec – Děčín, Maxičky, kterou provozuje dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s. Spoje a zastávky této linky budou obsluhovány následovně:
Linka 515 010 Děčín, Krásný Studenec – Děčín, Maxičky bude ukončena v zastávce Děčín, Jalůvčí. Zastávky Zotavovna a Maxičky budou zajištěny dle výlukového jízdního řádu tj. objízdnou trasou.

Linka 515 010 v úseku Jalůvčí – Maxičky bude vedena po objízdné trase:
Děčín, aut. nádraží – ul. Prokopa Holého, ul. Teplická – Saská – Maxičky.

Zdroj: Magistrát města Děčín