Rubriky
Zprávy

Vedení města chce bezpečnější křižovatku na Teplické ulici

Teplicka_SaskaPrimátorka města jednala na Krajském úřadu Ústeckého kraje o úpravě křižovatky Teplická x Saská. Kraj o přestavbě křižovatky uvažuje již několik let. Tím, že město vykoupilo dům sousedící s komunikací, by mohlo dojít k urychlení výstavby přehlednější křižovatky.

Křižovatka Teplická x Saská je svým úzkým hrdlem a rozhledovými podmínkami kritickým místem dopravy. Obě komunikace nejsou majetkem města, tudíž úpravu křižovatky nemůže město realizovat. Přesto však město rozhodlo o výkupu nemovitosti v této křižovatce, aby pomohlo budoucí stavbě. „V minulosti navrženém řešení tento dům zůstal jako ostrůvek v křižovatce, což nepovažujeme za ideální nejenom s ohledem na rozhledové podmínky, ale i z hlediska kvality bydlení v domě,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města. Město po architektonickém průzkumu a zdokumentování nechá dům zbourat a vytvoří tak větší prostor pro možnosti stavby nové přehlednější a bezpečnější křižovatky. Potom už bude na krajském úřadu, aby křižovatku vybudoval. „Krajský úřad Ústeckého kraje nám na jednání přislíbil, že úpravu křižovatky zahrne do svého investičního plánu,“ doplnila Marie Blažková.

Zdroj: Magistrát města Děčín