Rubriky
Sport Turisti Zprávy

Radnice dnes obdržela posudek statika na čtvrtý nástupní směr ferraty

via_ferrata_alesoČtvrtý nástupní směr, který vytvořil Karel Bělina bez vědomí a souhlasu vlastníka ferraty, nechalo město zkontrolovat. Posudek statika říká, že tato cesta není bezpečná a je tedy nutné přijmout opatření na zajištění bezpečnosti lezců.

Výstavba čtvrtého nástupního směru na pozemcích města proběhla bez patřičných povolení a bez jakéhokoliv projektu. „Potvrdilo se, čeho jsme se obávali, tedy, že takto vytvořená cesta vykazuje nedostatky. Ferrata je majetek města a město také nese plnou odpovědnost za případné nedostatky. Zároveň je město jediné, které je odpovědné, pokud by došlo ke zranění lezců kvůli případné technické vadě ferraty. Proto dbáme na to, aby veškeré cesty byly naprosto bezpečné a měly také potřebná posouzení,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky. Posudek statika nyní důrazně doporučuje správci zajištěné cesty a majiteli pozemků, tedy městu, demontáž instalovaných prvků v rozsahu trasa nástupu z úrovně ulice po vstup na cestu č. 15 Pivovarská. „Jsme si vědomi množství lidí, kteří se ve stěně pohybují. Hledáme s průvodci skupin a i se samotnými lezci to nejlepší řešení, jak případné kumulaci lidí na skále i pod ní ulevit, ovšem vše musí být bezpečné a nikoliv v rozporu s odbornými posudky. Doufám, že nyní i samotní lezci a příznivci děčínské via ferraty chápou, že doba živelné tvorby tohoto komplexu je definitivně pryč, nechceme-li se dostat do velkého maléru, který by mohl znamenat úplný konec této vyhledávané atrakce,“ řekl Jiří Anděl.

Zdroj: Magistrát města Děčín