Rubriky
Zprávy

Město udělilo pokutu za špatné sekání trávy

d2071b60238b7f74c1203042be7b40e6_XLProblémy se sečením trávy v Bynově nechce radnice tolerovat. Firmě, která za odvedenou práci odpovídá, udělilo pokutu. Pokud nedojde k nápravě, město dodavateli vypoví smlouvu.

„Je opravdu neuvěřitelné, jak někdo může odvést tak špatnou práci. Rozhodně to takto nehodláme tolerovat a chceme okamžitou nápravu a samozřejmě také náhradu škod, jež svou neprofesionalitou firma způsobila nejen nám, ale také samotným obyvatelům města,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Město má od 11. května uzavřenou smlouvu na údržbu zeleně se společností Marius Pedersen a. s. Ta však samotné práce provádí subdodavatelsky. Vlastními zaměstnanci se stará pouze o zelené plochy v centru města. Díky kontrole a stížnostem občanů město odhalilo závažné nedostatky v odvedené práci a společnosti Marius Pedersen a.s. uložilo smluvní pokutu a to za každý započatý den prodlení, za neodstranění odpadu za každý započatý den prodlení až do doby odstranění a za neodborné použití mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí. „Požadujeme také náhradu za poškozené pozemky a to ve výši jedné seče v městské části Bynov,“ doplnila primátorka. Náhradu za škody způsobené neodbornou prací mohou požadovat také samotní občané a to buď přímo u společnosti Marius Pedersen a. s. nebo své požadavky mohou sdělit příslušným pracovníkům města a ti podklady předají prováděcí firmě. „Pokud nedojde k nápravě a uvedení pozemků a komunikací do pořádku, naúčtujeme společnosti i náklady spojené s úklidem,“ dodala Marie Blažková.

Zdroj: Magistrát města Děčín