Rubriky
Sport Turisti Zprávy

Cesty na ferratě musejí být bezpečné

ferrata_alesoMěsto, které je majitelem zajištěných cest na Pastýřské stěně, musí zajistit maximální bezpečnost pro návštěvníky. Ti tam sice lezou na svou vlastní zodpovědnost, přesto si musí být město jisto, že není na cestách žádná technická závada. O stav ferraty se nyní společně s odborem místního hospodářství a majetku města stará správce Karel Martínek, kterého doporučil Karel Bělina, když nemohl práci ze zdravotních důvodů vykonávat. Ferrata má nyní 15 cest a tento stav je podle vedení radnice konečný.

Není možné neustále ferratu rozšiřovat. Kapacita skály je bohužel omezená. Důvodů pro naše rozhodnutí je několik. Z jedné strany jsou klasické lezecké cesty vytvořené horolezci již v minulosti a jsou stále využívány způsobem klasického lezení, z druhé není dostatečně stabilní skalní masiv, kde probíhá dlouhodobý monitoring. Nehledě na to, že některé pozemky ani nejsou v majetku města,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky. Radnice si uvědomuje, že ferrata je velkou turistickou atrakcí a do města přitáhne návštěvníky nejen z celé republiky, ale také ze zahraničí. „Existence a dobré fungování této atrakce je pro nás prioritní. Bohužel atmosféru kazí vyhrocené situace s tvůrcem cest Karlem Bělinou. Jeho zásluhy o vznik ferraty jsou neoddiskutovatelné a my si ho proto nesmírně vážíme. Na druhou stranu je velmi složité vysvětlit panu Bělinovi, že není možné neustálé další rozšiřování,“ vysvětlil Jiří Anděl. Leckdy složitá vyjednávání nakonec vedla k vzájemnému pochopení a dohodě. „Je mi líto, že se Karel našich úmluv nedrží. Chápu jeho postoj, je ale nutné, aby respektoval pravidla, která jsme si vzájemně stanovili,“ dodal Jiří Anděl. Situace je nyní taková, že Karel Bělina vytvořil další nástupní cestu, která podle města neodpovídá bezpečnostním předpisům. Problém radnice vidí především ve velké koncentraci lidí na skále, kdy v některých exponovaných místech dochází k hromadění lezců a mohou tak vznikat nebezpečné situace. „Rozhodně je lepší počkat si na volnou cestu dole, než stát ve stěně a zbytečně ztrácet síly čekáním. Uvědomme si, že na tuto atrakci rádi chodí i naprostí amatéři a rodiny s dětmi a vytváření nebezpečných momentů musíme předcházet,“ dodal náměstek.

Zdroj: Magistrát města Děčín