Rubriky
Zprávy

Zoo slaví babyboom ve společném výběhu!

nutrieNadílka letošních mláďat v děčínské zoologické zahradě se opět rozšířila. Ve společném výběhu mývalů severních a nutrií říčních přibyla k šesti mývalatům v minulém týdnu také trojčata nutrií. Všechna mláďata se mají čile k světu. Nutriátka přišla na svět po 130 dní dlouhé březosti. Na mateřském mléce a péči matky budou závislá zhruba následujících 5 týdnů. „Kojení malých nutrií je velkou zajímavostí. Umístění mléčných struků totiž není zcela typické, jako u jiných savců. Samice nemají bradavky umístěné na břiše, ale na zádech podél páteře. Tato anomálie umožňuje mláďatům příjem mateřského mléka i během pohybu ve vodě,“ vysvětlil Petr Haberland, ošetřovatel. Zatímco mladší mláďata nutrií jsou již k vidění, starší mývalata začnou výběh prozkoumávat až začátkem června, do té doby si budou užívat soukromí v porodní budce.

Nutrie říční nebo také lidově nazývaná vodní krysa, má svůj přirozený domov v Jižní Americe. Postupně se však, chovem lidí, rozšířila téměř do všech světadílů. Ceněná je hlavně pro svou kožešinu a maso, zejména ve Východní Evropě a Asii. Nutrie patří mezi hlodavce. Stavbou těla, velikostí a vzhledem stojí někde mezi ondatrou a bobrem. Délka těla u dospělých zvířat je 50 – 70cm, ocas je dlouhý 30 – 40cm a hmotnost je 5 – 6kg (u alfa samců chovaných v zajetí dosahuje až 12kg). Nutrie pohlavně dospívá nejdříve ve čtyřech měsících, ranost je do určité míry odvislá od kvality předkládané potravy. Březost je poměrně dlouhá, trvá 130dní. Zpravidla se ve vrhu rodí 5 – 6 mláďat, která matka kojí 5 – 6 týdnů. V zajetí se většinou chová v tzv. harémovém chovu. Na jednoho samce tak připadá až šest chovných samic.

Alena Houšková
Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o.