Rubriky
Zprávy

Děčínem bezpečně – Dotazník

doprava podmokly_alesoUdržitelná mobilita, doprava v klidu, to jsou pojmy, které jsou v poslední době často skloňované. Také město Děčín chce zlepšit životní prostředí a být více přívětivé pro cyklisty a život v ulicích města více přizpůsobit potřebám obyvatel.

Pokud Vám není lhostejná dopravní situace ve městě a chtěli byste nám pomoci zlepšit soužití mezi různými účastníky dopravního provozu, vyplňte dotazník. S výsledkem dotazníkového šetření budeme dále pracovat, tak abychom efektivně zlepšovali soužití mezi cyklisty, řidiči a chodci. „Rádi bychom, aby ulice města byly přívětivé nejen pro řidiče, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu a obyvatele centra města. Výsledek šetření nám ukáže, kam napřít síly pro celkové zklidnění dopravy,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Město se tak otevřeně přihlásilo k propagaci udržitelné mobility. Jejíž cílem je zlepšení dostupnosti dopravního systému pro všechny cílové skupiny obyvatel, zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, snížení znečištění ovzduší, emisí, skleníkových plynů, hluku a spotřeby energie, zlepšení účinnosti a hospodárnosti přepravy osob a přispění ke zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí. „V současné době město nechává zpracovat Koncepci cyklistické infrastruktury v Děčíně 2016. Občané města se mohou s navrhovanou koncepcí seznámit na veřejném setkání 15. března v knihovně,“ doplnila Marie Blažková.

Anketu je možné vyplnit elektronicky na webových stránkách města, nebo vyplněnou odevzdat na recepce obou budov magistrátu do konce dubna.

Zdroj: Magistrát města Děčín