Rubriky
Zprávy

Městský útulek oslavil patnáct let provozu

útulek pesani_alesoMěstský útulek pro opuštěná zvířata oslavil v prosinci loňského roku již 15 let od svého založení. Za tuto dobu jím prošlo více než 11 tisíc zvířat. Po celou dobu své činnosti se útulek těší velkému zájmu dárců.

V posledním čtvrtletí loňského roku bylo věnováno městskému útulku pro opuštěná zvířata 115 darů ve formě finančních příspěvků v celkové výši 69 157 Kč. Z těchto darů bylo 56 věnovaných účelově, a to např. na zajištění „nadstandardní“ veterinární péče a kastrací koček, na provedení oprav v útulku konkrétně na rekonstrukci chovných kotců a dále na krmení. Věcné dary se sešly od více než 298 dárců. Jednalo se o krmení a pamlsky pro psy i kočky, vodítka, obojky, škrabadla pro kočky, stelivo, dezinfekce, veterinární materiál, atd., jejichž celková odhadní cena činila více než 206 018 Kč. Více než polovina všech přijatých darů byla věnována během tradiční útulkové akce „Štěkání na Ježíška“, kdy mnoho lidí navštívilo útulek i se svými svěřenci a zavzpomínalo.

Útulek byl zprovozněn v prosinci roku 2000 a stará se o zvířata nalezená nejen v Děčíně, ale i v okolních městech a obcích. Zařízení tvoří hlavní provozní budova, poradensko – informační centrum, dva venkovní zděné sklady, jeden sklad ze dřeva. Pro umístění psů je zde připraveno celkem 33 prostorných venkovních kotců se zateplenými boudami a dřevěnými podlážkami. Jeden venkovní kotec s oploceným přírodním výběhem je upraven speciálně pro umístění koček. Útulek disponuje i zařízením pro hospodářská zvířata. Pro pohybovou aktivitu a práci se psy jsou k dispozici dva velké oplocené přírodní výběhy a plně vybavená vlastní výcviková plocha se zázemím.

Útulek slouží k dočasnému pobytu nalezených zvířat, zvířat týraných, odebraných na návrh veterinární správy, zvířat umístěných zde k adopci jejich majiteli, či zvířat, u kterých probíhá dědické řízení. Služby tohoto zařízení jsou stále rozšiřovány a zkvalitňovány dle potřeb zvířecích svěřenců a zájmu klientů z řad chovatelů a zájemců. Provoz zajišťuje 6 ošetřovatelů vč. odchytové služby, kteří absolvovali speciální kurz způsobilosti. Odchyt zvířat všech možných druhů je zajištěn nepřetržitě. Pracovníci útulku provádějí také propagační a osvětovou činnost, například besedy v mateřských, základních a speciálních školách. Učí děti, jak se mají chovat ke zvířecím kamarádům, jak o ně pečovat, co mají dělat, pokud se setkají s cizím psem. S jejich radami se můžete setkat na různých propagačních materiálech a v článcích, které jsou publikovány na internetu, a v některých tématických časopisech. Útulek se také účastnil několikaletého výzkumu ve spolupráci s veterinární fakultou v Brně, kde podklady našich dat sloužily pro návrh změn v legislativě. Jedním z velmi důležitých bodů osvěty je propagace kastrací. Město má „kastrační program u koček“ již od roku 1996. Nedílnou součástí činnosti útulku je i půjčování psů na venčení, které prospívá nejen venčitelům, ale i svěřencům v socializačním programu. Pro majitele psů jsou pořádány bezplatné výcvikové kurzy. Další aktivitou je poradenská a informační služba poskytovaná bezplatně.

Statutární město Děčín děkuje všem dárcům, kteří přispívají na činnost zařízení.

Zdroj: Magistrát města Děčín