Rubriky
Zprávy

Revitalizace Březin se blíží

parkovani breziny_alesoPodle primátorky města Marie Blažkové mohou obyvatelé Březin počítat se zahájením stavebních prací již v letošním létě. V té době by totiž měla začít první ze tří etap celkové revitalizace sídliště. Vedení města se pro sídliště rozhodlo z důvodu velmi špatné dopravní situace a přístupu složek Integrovaného záchranného systému. Díky úpravám sídliště vznikne v první etapě 177 parkovacích míst, po skončení revitalizace bude parkovacích míst 384.

„Březiny akutně volají po změně. Sídliště je dnes využíváno trochu jinak, než tomu bylo v době jeho vzniku. Dnes obyvatelům chybí parkovací místa. Doprava v sídlišti je velmi nebezpečná nejen pro děti, ale i pro samotné řidiče. Nedostatky vidíme také ve stavu chodníků, veřejného osvětlení, ale také v zelených a odpočinkových plochách,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města. První změnou, která se chystá je otevření placeného parkoviště pro běžné parkování, jeho rozšíření a zprůjezdnění. Vzniknout by zde měly podzemní kontejnery na tříděný i smíšený odpad. Vybudovány budou nové přechody pro chodce se zvýšeným prahem, aby došlo k přirozenému zpomalení řidičů. Před školou vznikne plácek přizpůsobený potřebám dětí. Chybět nebude ani sadová a parková úprava zeleně. „Konečná podoba revitalizace měla dlouhodobý vývoj, na kterém se podíleli nejen naši úředníci a projektanti, ale také samotní obyvatelé Březin. Naše poslední setkání se zástupci obyvatel sídliště proběhlo velmi přátelsky a pracovně. Společně jsme diskutovali nad podobou další etapy, která se stále připravuje,“ doplnila primátorka města.

Zdroj: Magistrát města Děčín