Rubriky
Turisti Zprávy

Průvodci obnovovali své certifikáty, přibyli i noví

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

České Švýcarsko, 27. 11. 2015 – Sedm průvodců Českým Švýcarskem obnovilo v pátek, 20. 11. 2015, úspěšným absolvováním zkoušky své certifikáty, které potvrzují jejich nadstandardní znalosti přírody i kulturní historie zdejší oblasti. V sobotu, 21. 11. 2015 bylo certifikováno dalších 5 průvodců, úspěšných absolventů kurzu profesní kvalifikace „Průvodce přírodou“ organizovaného obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, kteří prošli nejen teoretickou přípravou, ale museli realizovat také průvodcovský program pro určenou návštěvnickou skupinu přímo na vycházce Českým Švýcarskem.

Certifikovaní průvodci poskytují své služby skupinám návštěvníků prostřednictvím obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, kde si mohou zájemci průvodcovaný program objednat. Průvodcovské certifikáty udílené ve spolupráci Správy národního parku České Švýcarsko a obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko přitom potvrzují vysokou úroveň i aktuálnost odborných znalostí jednotlivých průvodců. Certifikáty průvodců mají dvouletou platnost a průvodci proto musí své znalosti pravidelně prokazovat.

Zdroj: www.npcs.cz