Rubriky
Turisti Zprávy

Kozí dráha vyjede tuto neděli

kozinaV neděli 12. července poprvé o prázdninách vyjede Kozí dráha. Vlak se z Děčína do Telnice a zpět vypraví celkem třikrát. Další jízdy se uskuteční 19. 7., 26. 7. a 2. 8. 2015. O provozu dráhy do konce prázdnin se dále jedná.

Trať dnes označovaná číslem 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova byla otevřena 28. října 1871 jako součást Duchcov – podmokelské dráhy (Dux – Bodenbacher Eisenbahn, DBE), konkurenčního podniku starší dráhy Ústecko – teplické. Hlavním posláním železnice, spojující Chomutov s Podmokly (dnes čtvrť Děčína), byla doprava uhlí do labského přístavu a na klíčovou  Pražsko – drážďanskou železnici. Od počátku provozu trať sloužila i dopravě osobní. V Děčíně si dráha vybudovala vlastní nádraží, dnes nazývané jako Západní, z něhož přímo pokračuje vlečka do přístavu.Trať očekávání vlastníků nenaplnila. Vzhledem k trasování obtížným kopcovitým podhorským terénem nebyla dráha v přepravě uhlí konkurenceschopná a výsadní postavení údolní trati Ústecko – teplické dráhy z Chomutova do Ústí nad Labem vůbec neohrozila. Už v roce 1884 byla zahájena jednání o spojení společnosti DBE s Pražsko – duchcovskou dráhou (Prager – Dux Eisenbahn, PDE), vlastnící mj. extrémně obtížnou horskou dráhu Most – Moldava. Nakonec obě spojené společnosti v roce 1892 vykoupil stát a trať z Děčína do Chomutova přes Osek byla začleněna do sítě Rakouských státních drah, kkStB. Tak začala dodnes trvající éra státu: nejprve rakouského, poté československého, následovaného německou říší, pak opět československého a nakonec až doposud českého. Význam trati se za tu dobu výrazně posunul. Původně byla budována s parametry a vybavením hlavní dráhy (stanice, strážní domky apod.), ale charakter provozu se stále víc posouval směrem k místní dopravě, a to jak nákladní, tak i osobní. Regionální charakter nakonec zcela zastínil původní záměr projektu Duchcovsko – podmokelské dráhy. Už v meziválečném období byla osobní doprava jako na mnoha vedlejších tratích motorizována a místní význam si trať podržela dodnes. Poválečný rozmach povrchové těžby uhlí přinesl likvidaci úseku z Jirkova do Duchcova, ale dnešní Kozí dráha žila dál svým lokálkovým životem. Trasa Kozí dráhy Děčín – Oldřichov u Duchcova je dlouhá 43 km a leží na ní 7 mezilehlých dopraven a 10 zastávek. Olejové napojení do žst. Děčín hl. n. je řešeno komplikovaně úvratí přes Západní nádraží.

V roce 2007 byla osobní doprava na trati zastavena. Trať i její zařízení začaly rychle chátrat a podléhat zlodějům a vandalům. V roce 2013 došlo k obnovení dopravy na dílčím 21 km dlouhém úseku Děčín – Telnice. Znovuobnovení provozu na Kozí dráze společně zorganizovaly všechny obce na trati v čele se statutárním městem Děčín. Projekt byl realizován s finanční podporou Ústeckého kraje.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín