Rubriky
Zprávy

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 -2025

trideni odpaduOdbor životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025.

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025“.

V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejňujeme informaci o oznámení koncepce

„Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025“

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce kód koncepce MZP214K.

Dle zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce Ústeckého kraje příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivu na životní prostředí a integrované prevence).

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Zdroj: Magistrát města Děčín