Rubriky
Turisti Zprávy

Archeologové hledali stopy lidí doby kamenné

ArcheoČeské Švýcarsko, 26. 5. 2015 − V květnu letošního roku proběhly v národním parku České Švýcarsko sondovací archeologické práce, s cílem výběru lokality pro provedení pozdějšího archeologického průzkumu. Pod vedením prof. PhDr. Jiřího Svobody, DrSc. z Archeologického ústavu Akademie věd ČR provedl tým spolupracovníků archeologické sondy na šesti lokalitách v národním parku. Sondy vydaly množství stop dokladujících patrně lidská sídla střední doby kamenné, například pazourky, zbytky ohnišť apod. V jednom případě byly v sondě nalezeny také schránky rozličných měkkýšů.

„Nálezy malakofauny v archeologických sondách jsou poměrně vzácné a především velmi cenné. Jednotlivé druhy měkkýšů se specializují na konkrétní druhy rostlin, nálezy, které mohou být staré i 10 tisíc let pak vypovídají také o tom, jak v té době mohly vypadat zdejší lesy,“ říká Václav Sojka z oddělení vztahů s veřejností národního parku České Švýcarsko.

Ve skalnaté krajině Labských pískovců nacházeli lidé doby kamenné útočiště zejména pod některými vhodnými převisy. Z laického pohledu i nevýrazné převisy mohou být cenným archeologickým nalezištěm. Také proto mohou lidské zásahy v lokalitách pod převisy či při úpatí skal vést ke ztrátě cenných informací o minulosti. „V nedávné minulosti bylo například zvykem zbavovat se odpadků po táboření tak, že je dotyční prostě zakopali,“ popisuje Václav Sojka, a dodává: „Nejen, že tak zůstaly odpadky dodnes v lese, ale docházelo také k narušení sledu kulturních vrstev. Přišli jsme tak často o indicie o pobytu lidí, kteří tu mohli žít třeba 10 tisíc let před námi.“

Po vyhodnocení archeologických sond a nálezů z nich se tým prof. Svobody do Českého Švýcarska vrátí, aby na nejzajímavější lokalitě provedl ucelený archeologický průzkum. Z tohoto průzkumu by mohly vzejít další poznatky o pobytu lidí doby kamenné na území dnešního Českého Švýcarska. Stopy člověka nezkoumá Svobodův tým poprvé. Výsledky řady dřívějších průzkumů z let 1978 – 2003 prof. Svoboda shrnuje mimo jiné ve své knize Mezolit severních Čech, vydané v roce 2003.

Zdroj: www.npcs.cz