Rubriky
Zprávy

Rozpis čištění komunikací – květen 2015

cisteni ulic cisterna_alesoPrvního dubna zahájilo město letošní blokové čištění města. Minimálně týden dopředu budou ulice osazeny dopravními značkami. Prosíme občany, aby dodržovali termíny a na dobu úklidu auta přeparkovali. Děkujeme.

Blokové čištění vybraných MK po zimním období odpovídající zákonu o pozemních komunikacích a jeho vyhlášce č. 104/199 Sb., § 47 bude provedeno v měsíci květnu 2015 na území města Děčína takto:

4.5.2015 DC II – ul. U Nemocnice, Vrchlického, Zámecká (mytí vodou), Nedbalova, Tylova (od ul. Lužická po Riegrova)
5.5.2015 DC II – ul. U Střelnice, Vokolkova, Wolkerova (křižovatka s Lužickou – mytí vodou), Riegrova od ul. U Nemocnice po ul. Anenská (v křižovatkách výkopy)
6.5.2012 DC II – ul. Horská, El. Krásnohorské od ul. Riegrova po ul. Kamenická, Příkrá
7.5.2012 DC II – ul. Brožíkova, Škroupova, Sukova, Lipová, Riegrova od. ul. Hluboká po ul. U Nemocnice

11.5.2015 DC II – ul. Hřbitovní, Liberecká, Liberecká-Liliová („Stará“ Kamenická), B.Martinů+horní parkoviště směr dialýza
12.5.2015 DC VII – ul. Krásnostudenecká od peč. domu po ul. Severní, Severní, Kozinova, Lounská
13.5.2015 DC VII – ul. Krásnostudenecká od ul. Severní po ul. Žatecká, Žatecká (mimo úsek výkopu ČEZ), Novoměstská od ul.Severní
po ul. Žatecká, parkoviště v ul. U Tvrze (mytí vodou), U Tvrze část mezi panel.domy u samoobsluhy (mytí vodou)
14.5.2015 DC VII – ul. U Tvrze, ul.Osadní , Kosmonautů (spodní část směr točna ZŠ), Za Sadem
15.5.2015 DC VII – ul. Bílinská, Novoměstská od ul. Žatecká po ul. Želenická, Rokycanova jen spodní část se zpevněným povrchem AB

18.5.2015 DC VII – ul. Weberova, Chrochvická, Želenická od ul. Rokycanova po ul. Dělnická, Dělnická od ul. Želenická po ul. Ústecká
19.5.2015 DC XXXII – ul. Pražská (+ parkoviště mytí vodou), V Sídlišti, Přímá
20.5.2015 DC XXXII – ul. Čsl. partyzánů (mytí vodou), Májová, Hrdinů
21.5.2015 DC XXXII – ul. K. H. Borovského, Míru, Kőhlerova, Sportovní, Spojenců, Tovární
22.5.2015 DC IX – ul. Nálepkova (mytí vodou), Vítova, Gagarinova, Teplická – parkoviště naproti čerpací stanici –mytí vodou

25.5.2015 DC IX – ul. Na Vyhlídce+ Kyjevská – mytí vodou, Dukelská, Sokolská, Košická
26.5.2015 DC IX – ul. Na Pěšině – mytí vodou
27.5.2015 DC IX – ul. Pod Vrchem, Rudolfova + parkoviště po pravé straně mezi ulicí Rudolfova a ulicí Pod Vrchem – mytí vodou
28.5.2015 DC XXVII – ul. Oblouková od ul.Březová po ulici Provaznická, Provaznická, Oblouková po ulici Fügnerova
29.5.2015 DC XXVII – Ve Vilách, Kubelíkova, U Školky

V tyto dny budou uvedené vozovky čištěny a týden předem označeny DZ Zákaz zastavení s datem čištění. Dopravní značení na silnicích bude instalováno na dobu nezbytně nutnou k vyčištění.

O dozor nad dodržováním dopravního značení bude požádána Městská policie Děčín.

Zdroj: Magistrát města Děčín