Rubriky
Zprávy

Začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Elišky Krásnohorské

kanalizace rekonsrtukce El_KrasnohorskeSeveročeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci 106 let starého vodovodu a 112 let staré kanalizace v ulici Elišky Krásnohorské, na které je připojeno přibližně 270 obyvatel. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015. Stavba se provádí v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu. Ulice E. Krásnohorské je průjezdná se zvýšenou opatrností.

Více o stavbě:
Stávající vodovod v ulici Elišky Krásnohorské tvoří úseky, je z ocelových trub vnitřního průměru 100 mm (z roku 1969), z litiny vnitřního průměru 80 mm (z roku 1909) a v souběhu s nimi je úsek z litiny vnitřního průměru 250 mm (z roku 1909). Vykazují inkrustaci do 30 % a ocelové potrubí je silně zkorodované. Mezi vodovody je vedena kanalizace z betonu vejčitého profilu 500/750 mm z roku 1903. Kanalizace je vlivem stáří ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, protože materiál potrubí je zkorodovaný nad 50 %, stěny potrubí jsou zborcené a s vypadanými střepy, takže vznikají kaverny. SVS rozhodla o současné rekonstrukci vodovodu i kanalizace, jež jsou vedeny v místní komunikaci ve vlastnictví města.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kamenická a Riegrova použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 500 mm v délce 183,5 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kamenická a Lužická použije tvárná litina vnitřního průměru 100 mm v délce 369 metrů a vnitřního průměru 250 mm v délce 566,35 metrů – celkem bude vyměněno 935,35 metrů vodovodů.

Součástí stavby je rekonstrukce pěti stávajících kanalizačních šachet, přepojení 26 domovních kanalizačních přípojek a 37 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, v původní trase i hloubce. Závěrečná obnova povrchů komunikace proběhne v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. března 2015. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015. Stavba bude provedena v časové koordinaci s rekonstrukcí plynovodu společnosti RWE GasNet. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 20 staveb za 104 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 160 milionů korun.

Zdroj: Magistrát města Děčín