Rubriky
Zprávy

Třetí nejlepší stavbou Ústeckého kraje je děčínská knihovna

knihovnaDěčín do soutěže Stavba Ústeckého kraje 2013 přihlásil budovu městské knihovny a nerezový bazén. Odborná komise vyhodnotila stavbu knihovny jako třetí nejlepší v kraji. Na prvním místě se umístil Svatostánek českého vinařství – Gotický hrad Litoměřice.

Moderní provedení, zajímavé dispoziční řešení celé stavby a celkové sladění objektu s okolním prostorem ocenili porotci třetím místem. Svatostánek českého vinařství v Litoměřicích zaujal skloubením historických a moderních prvků stavby. Druhé místo v soutěži obsadila dostavba Výzkumného a vývojového centra Hennlich společnosti Hennlich s. r. o. a Casua, spol. s. r. o.

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR v únoru 2014 oceňovala zajímavé stavby kraje již pošesté. Jednou z podmínek soutěže byla stavba daná do užívání v časovém rozmezí leden 2011 až prosinec 2013. Kritéria, která odborná porota u staveb hodnotila, byla kvalita celkového řešení stavby z hlediska zásad kultury stavitelského umění; komplexní estetická, technická a urbanistická kvalita návrhu, původnost a kreativita řešení a dokonalost řemeslného provedení a detailů.

Soutěžní přehlídky se pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pořádají od roku 2002, a mediálně představují krásnější tvář Ústeckého kraje. Její kvalita je odborně garantována Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Diplom včetně soutěžního panelu jsou k dispozici také na portálu IPRMwww.iprm.mmdecin.cz

Zvláštní cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ústí nad Labem obdrželo město Bohušovice nad Ohří za Protipovodňová opatření města Bohušovice nad Ohří.

Zvláštní cenu Okresní hospodářské komory v Litoměřicích si odneslo sdružení právnických osob s názvem Terezín – město změny a to za stavbu jízdárny v Terezíně.

Zdroj: Magistrát města Děčín