Rubriky
Zprávy

Sídliště v Březinách by se mělo změnit

revitalizace bžezinyZrevitalizovat sídliště v Březinách chce v příštím roce nové vedení radnice. Sídliště se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst a špatným stavem chodníků. Město se touto situací zabývá již od roku 2007.

Díky malému množství parkovacích ploch je velmi problematické v sídlišti zaparkovat. Vozidla stojí částečně na chodníku a v místech, kde zasahují do vozovky, a je prakticky nemožné do sídliště projet větší technikou. Lidé dlouhodobě volají po úpravě veřejného prostranství a řešení parkování. Město v minulosti nechalo zpracovat studii, která by tuto situaci zlepšila. Obyvatelé Březin se mohli se studií seznámit v rámci veřejného projednání v místní základní škole již v roce 2012. „Ze setkání s obyvateli sídliště vyplynulo, že nebude jednoduché zdejší komplikovanou situaci vyřešit, protože se lidé nemohou shodnout na způsobu řešení,“ řekl František Pelant, bývalý primátor a současný opoziční zastupitel. Na setkání se utvořila pracovní skupina sestavená z odborníků magistrátu a obyvatel Březin, která se snažila najít přijatelnou variantu úprav sídliště. Hlavním problémem podle místních je jednohlasně parkování a špatná průjezdnost ulic. „Je velký problém, pokud chcete po chodníku projet s kočárkem. Nejen, že jsou chodníky ve špatném stavu, ale jsou také z velké míry obsazeny zaparkovanými auty. Rádi bychom více hracích ploch pro děti, v sídlišti je totiž pouze jedno dětské hřiště, které na kapacitu sídliště nestačí,“ řekl Jindřich Nováček, obyvatel Březin.
Město má nyní k dispozici ideovou studii, která nabízí způsob lepšího uspořádání a rozvržení zelených ploch, parkovacích míst a relaxačních zón. „Sídliště jsme s kolegy několikrát navštívili a prošli si jednotlivé ulice. Je určitě nutné začít intenzivně pracovat na změnách, které povedou ke zvýšení standardu bydlení a hlavně zlepšení bezpečnosti obyvatel. Myslím tím hlavně ve smyslu průjezdu sídliště. Současná situace je podle mého názoru neúnosná. Pokud by totiž došlo k nějaké krizové situaci, byl by velmi obtížný zásah složek IZS. Vozidla, která nyní stojí po celé délce ulic, by v podstatě znemožnila jakoukoliv záchrannou akci,“ řekla Marie Blažková, primátorka města.

Revitalizace sídliště je rozdělena do tří etap. První etapa zahrnuje ulici Kosmonautů v okolí školy, druhá etapa zahrnuje zbytek ulice Kosmonautů a severní část sídliště. Třetí etapa řeší východní část. Ideová studie, kterou má město k dispozici, počítá s co největším zachováním zeleně. „Jsme si vědomi, že poloha sídliště a majetkové poměry neumožňují takové řešení, které by uvítali všichni obyvatelé. Přesto se budeme snažit zlepšit okolí domů co nejlépe,“ doplnila primátorka. Realizaci úprav bude předcházet úprava ploch vhodných pro parkování po dobu stavebních prací. Obyvatelé ulice Kosmonautů budou mít k dispozici odstavnou plochu za točnou MHD. Po kompletní revitalizaci by podle ideové studie měl počet parkovacích míst narůst více jak o polovinu z původních 127 na 258. „Nově se nám podařilo vyjednat, že základní škola uvolní některé své prostory, které budeme moci využít a tím získáme větší akční rádius pro realizaci revitalizace,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky. Nové budou herní prvky pro děti, plochy pro tříděný a komunální odpad a místa pro bezpečné přecházení vozovky. „Předpokládáme, že náklady na kompletní úpravy sídliště vyjdou město na 20 milionů korun. Pro financování chceme využít dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo v letošním roce vyhlásit výzvu na regeneraci veřejných prostranství panelových sídlišť,“ vysvětlil Jiří Anděl. Nyní město připravuje vyhlášení veřejné zakázky na výběr projektanta, stavět by se mělo v roce 2016.

Zdroj: Magistrát města Děčín