Rubriky
Turisti Zprávy

Oprava cesty z Mezné k Meznímu můstku

mustek meznaČeské Švýcarsko, 27. 2. 2015 – V pondělí 2. března bude zahájena oprava frekventované turistické cesty z Mezné k Meznímu můstku v národním parku České Švýcarsko. Oprava cesty pro pěší potrvá do konce dubna a vyžádá si zhruba po dobu jednoho měsíce úplné uzavření pro veřejnost. Podle harmonogramu prací budou turisté moci cestu omezeně využívat do Velikonoc, kdy bude probíhat obnova dožívajícího zábradlí. Od 7. do 30. dubna bude cesta pro veřejnost uzavřena zcela a proběhnou opravy jejího povrchu. Prostředky na realizaci správa parku získala především z operačního programu Životní prostředí, náklady na opravu dosáhnou 1,5 milionu korun. Práce provede vítěz veřejné zakázky, firma TAXUS, spol. s r.o.

Oprava cesty přinese dočasné omezení pro návštěvníky soutěsek Kamenice, kteří zde vyhledávají především oblíbenou plavbu na lodičkách. Turisté budou moci absolvovat buď delší jednosměrnou variantu výletu s plavbou oběma soutěskami a pěším návratem do výchozího místa, nebo kratší variantu s přepravou na lodičce „tam a zpět“ a návratem stejnou cestou.

Cesta z Mezné k Meznímu můstku patří k nejfrekventovanějším stezkám v národním parku České Švýcarsko. Ročně po ní projde v průměru 85 tisíc návštěvníků.

Harmonogram prací a průchodnost cesty:

od 2. 3. do 2. 4.
opravy dožívajícího zábradlí
průchod s opatrností možný

od 3. 4. do 6. 4. (Velikonoce)
přerušení prací průchod
možný bez omezení

od 7. 4. do 30. 4.
pokládka pískovcových schodnic, dláždění a úprava povrchu cesty
úplná uzavírka cesty

od 1. 5.
předání cesty do užívání
průchod možný bez omezení

Zdroj: www.npcs.cz