Rubriky
Turisti Zprávy

Nová naučná stezka Kaňon Labe

stezka kanon labeKoncem minulého roku byla dokončena nová naučná stezka z Děčína na Belvedér u Labské Stráně.

Byla vybudována z iniciativy Správy chráněné krajinné oblasti Labské pískovce za účelem bližšího poznání našeho regionu, ale také s cílem zvýšit obecné povědomí o národní přírodní rezervaci Kaňon Labe. Trasa naučné stezky sleduje červeně značenou turistickou cestu, na které je umístěno osm informačních stojanů. První se nacházejí na Kvádrberku a na Labské stráži. Ostatní pak najdeme rozmístěny po větších vzdálenostech až k vyhlídkovému místu Belvedér.

Obsah informačních tabulí vychází z koncepce, kterou Správa CHKO Labské pískovce vyvinula už v roce 1994. Tabule nejsou zahlceny textem, ale převažují fotografie a kresby. Snaží se zachytit ráz naší krajiny a upozornit graficky i textem na typické zástupce flóry a fauny konkrétního místa. Texty jsou pouze v češtině, ale návštěvníci z Německa mohou získat informace v rodném jazyce z QR-kódů, pokud jsou vybaveni příslušnými mobilními telefony. Kromě zaměstnanců Správy na obsahu spolupracovali malíř Petr Nesvadba a David Skalický, který pro infotabuli na Kvádrberku zpracoval problematiku prvního moderního děčínského vodovodu císaře Františka Josefa.

Na dvou stojanech naučné stezky je upevněna dřevěná přihrádka, ve které je návštěvníkům k dispozici brožura o chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Autor fotografie: Ing. Karel Stein
Zdroj: labskepiskovce.ochranaprirody.cz