Rubriky
Turisti Zprávy

Lososi z inkubátorů vypluli do volné přírody

losos_České Švýcarsko, 19. 3. 2015 – Rakouští odborníci dnes otevřeli pět inkubačních schránek, které do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko umístili v lednu tohoto roku. Každá ze schránek obsahovala dva tisíce jiker lososů obecných ve vývojovém stádiu tzv. očních bodů. Inkubační schránky jsou v Českém Švýcarsku testovány jako možný doplněk stávajících opatření, které mají dříve vyhubeným lososům pomoci stát se trvalými obyvateli zdejších vodních toků. Úspěšnost líhnutí letos dosáhla zhruba padesáti procent, ze schránek tedy vyplulo zhruba pět tisíc malých ryb.

„V předchozím roce se díky příznivým podmínkám vylíhly téměř všechny rybičky. Letos schránky obsahovaly značné množství jemného písku,“ říká Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Je zde možná souvislost se zvýšeným průtokem vody v únoru. Docházelo i k erozi břehů a voda unášela větší množství jemných částic než obvykle.“

Čerstvě vylíhlý plůdek lososů obecných odborníci po vyhodnocení úspěšnosti vypustili do Kamenice. Výsledek opakovaného testu inkubačních schránek je i tak uspokojivý, i ve volné přírodě by byla úmrtnost jiker velmi vysoká. Naopak fakt, že se lososi od stádia jikry vyvíjejí v prostředí, které je blízké přirozenému, zvyšuje jejich šance na přežití. Inkubační schránky však z celé řady důvodů nemohou zatím nahradit stávající postupy při obnovování lososí populace, ke kterým patří jarní vypouštění plůdku a podzimní vypouštění odrostlejších rybiček.

Inkubační schránky byly v letech 2014 a 2015 pro líhnutí lososů obecných testovány v rámci projektu Podpora ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska, který byl podpořen z operačního programu Životní prostředí. Realizace tohoto projektu probíhá pod vedením odborníků z organizace BELECO z.s., zkušenosti v oblasti inkubace jiker předávají rakouští specialisté Georg Holzer a Manuel Hinterhofer.

Lososi se zatím bez lidské pomoci neobejdou, pomáhají odborníci i veřejnost
Do vodních toků v Českosaském Švýcarsku se díky aktivitám rybářů[1] a ochrany přírody[2] od roku 2002 každoročně vrací v průměru desítky lososů. Populace však stále není dostatečně silná na to, aby se obešla zcela bez lidské pomoci. Proto musí být člověkem nadále posilována do doby, než bude schopna udržet se sama.

Od roku 2009 lososům pomáhá také veřejnost, a to v rámci projektu Návrat lososů, který spustila správa národního parku společně s dalšími partnery[3]. Lidé rybičky adoptují prostřednictvím DMS zprávy, na podzim se pak mohou také zúčastnit samotného vypouštění rybiček. Podrobnosti na www.navratlososu.cz.

lososJak adoptovat lososa
Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 28,50 Kč. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.

Poznámky:
[1] V roce 1998 zahájil Český rybářský svaz jarní vypouštění plůdku lososa obecného.
[2] V roce 2008 zahájila Správa NP České Švýcarsko podzimní vypouštění půlročních rybiček.
[3] Hlavními partnery projektu Návrat lososů jsou Správa NP České Švýcarsko, Český rybářský svaz, MAKRO Cash & Carry a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

 

Zdroj: www.npcs.cz