Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Jaký bude rok 2015 na památkách NPÚ Ústeckém kraji?

Dolní zámek Benešov nad Ploučnicí - NPÚ Ústí nL.Památky NPÚ vycházejí vstříc návštěvníkům, prodlužují sezonu a rozšiřují otvírací dobu. Zámek v Benešově nad Ploučnicí letos přidá celý den a hodinu navíc, od začátku března je o víkendech otevřen Hazmburk a další čtyři památky se přidají týden před začátkem obvyklé návštěvnické sezony. O Velikonočním pondělí bude otevřeno. Letos oslavíme 500 let od příchodu Salhausenů, připomeneme výročí 200 let od Vídeňského kongresu a 40 let od přesunu kostela v Mostě oslavíme znovuotevřením jeho opravené věže. V květnu se slavnostně otevře obnovená kaple na Stekníku. NPÚ se s kulturním programem zapojí do významných celostátních událostí jako je Mezinárodní den památek a sídel, Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad, Hradozámecká noc a Dny evropského dědictví.

Ačkoli oficiálně začíná hlavní návštěvnická sezona první dubnový víkend, ještě před koncem března bude otevřeno na polovině památek ve správě NPÚ v Ústeckém kraji. Zámky Duchcov, Velké Březno, Krásný Dvůr i soubor lidové architektury Zubrnice se chystají otevřít již příští sobotu 28. 3. Na tento první návštěvní den v nové sezoně tyto památky také chystají speciální program. O měsíc dříve (28. 2.) vkročili do sezony na zámku Benešov nad Ploučnicí. Navíc zde připravují další velkou změnu – od dubna se zámek bude otevírat i v pondělí: „Letos jsme se rozhodli otevřít i v tento den, protože víme, že to turisté ocení. Většina památek a muzeí má v pondělí obvykle zavřeno, “ vysvětlil kastelán benešovského zámku Zdeněk Henig. Zámek tak bude mít do října otevřeno denně. Další novinkou bude o hodinu delší otevírací doba – od května do září bude zámek v Benešově otevřen již od devíti hodin. Letos oslaví Benešov nad Ploučnicí 500 let od příchodu Salhausenů, kteří zámecký komplex vystavěli. V červnu bude otevřena další části Wolfova paláce s novou expozicí a velká výstava o stavební historii.

Letos uplyne dvě stě let od konání Vídeňského kongresu. NPÚ tuto událost a její odraz v kultuře přiblíží rozmanitými aktivitami pod jednotným názvem Metternich, Napoleon a život v empíru. Z ústeckých památek je s tématem zajímavě spojen zámek Jezeří, a to díky své slavné hudební historii. Srpnový hudební festival opět předloží díla skladatelů účastnících se proslulých hudebních produkcí na zámku, kterým se velké slávy dostalo právě i na „tančícím kongresu“. V roce 2015 se můžete na Jezeří těšit na nová strašidla ve sklepení – pavoučí jeskyni, draka apod. Otevřena bude také nová instalace pokoje alchymisty a jeho dílna a také pracovna knížete s jídelnou. Zpřístupněn bude prostor točitého schodiště a získá se tím možnost průhledu celým zámkem.

Na Stekníku byla s koncem minulého roku úspěšně dokončena obnova kaple Navštívení Panny Marie. Součástí restaurované stylově jednotné výzdoby interiéru je i rokokový varhanní pozitiv z roku 1772. Ten byl restaurován též, je plně funkční a poprvé se veřejnosti představí na květnové slavnosti k obnově. Premiéru bude mít i nové zázemí pro návštěvníky.

Věž mosteckého kostela Nanebevzetí Panny Marie se po rekonstrukci návštěvníkům letos opět otevře k vyhlížení do kraje. Bude zde též nová stálá výstava fotografií o bourání starého Mostu, přesunu kostela a rekultivaci krajiny kvůli těžbě uhlí, a to u příležitosti 40 let od přesunu kostela a 500 let od velkého požáru starého Mostu, potažmo počátku výstavby kostela. Akci významně podpořila společnost Severní energetická. Letos se také začne opravovat oblíbená rozhledna v Krásném Dvoře a bude zpřístupněna v příštím roce – s novou výstavou a fungující jako zázemí pro edukační programy. V novogotickém templu bude také restaurována socha polního maršála K. F. Schwarzenberga, vítěze nad Napoleonem.

Příloha – výběr z programu na památkách v roce 2015

I v roce 2015 se památky NPÚ zapojí do celostátních akcí jako je Mezinárodní den památek a sídel (18. 4.), Noc kostelů (29. 5.); Víkend otevřených zahrad (13.–14. 6.); Hradozámecká noc (29. 8.) a Dny evropského dědictví (5.–13. 9.)

Dále pokračuje věrnostní program NPÚ a jeho princip 5 + 1 – pět návštěv a razítek do věrnostního pasu, šestý vstup zdarma s možností vyhrát soutěž o hodnotné ceny.

 

Benešov nad Ploučnicí – www.zamek-benesov.cz

1.–12. 4. Velikonoční zámek, otevřeno i v pondělí!

18.–19. 4. Mezinárodní den památek – nahlédnutí do jinak zapovězených prostor

Duchcov – www.zamek-duchcov.cz

 1. 3. – 31. 5. Háčkovaný svět – výstava panenek a jejich oblečků
 2. 3. Casanova se baví – zámecký karneval
 3. 4. Velikonoční kantáta se sopranistkou Bronislavou Tomanovou za doprovodu smyčcového kvinteta, sólisti ze sboru a Collegium Hortensis

Krásný Dvůr – www.krasny–dvur.cz

 1. 3. koncert Andrei Buršové a Indigo Quartet
 2. 3. Jarní běh zámeckým parkem – 53. ročník
 3. 4. Pohádkové velikonoce – výstava strašidel, pohádková škola, divadlo, řemeslné trhy
 4. 4. Mezinárodní den památek – přednáška o polním maršálu Karlu F. Schwarzenbergovi

Zubrnice – skanzen.zubrnice.cz

28.–29. 3. Velikonoce ve skanzenu – zdobení kraslic, pletení pomlázek, pečení, folklórní soubor

Krásné Březno – www.npu.cz/uop-ul

 1. 4. koncert YMCA

4.–5. 4. a 18. 4. komentované prohlídky kostela

Jezeří – www.zamek–jezeri.cz

17.–18. 4. Jezeří – proces vzkříšení 1996–2015 – výstava, kastelánské prohlídky, zpřístupnění unikátních prostor točitého schodiště – průhled celým obrovským zámkem

Libochovice – www.zamek–libochovice.cz

 1. 4. zahájení zámecké sezóny

4.–18. 4. Velikonoční výstava kraslic v interiérech zámku

Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu – www.hora-rip.eu

 1. 4. Poutní mše svatá – celebruje kardinál D. Duka; pouť farností vikariátu Podřipsko

Stekník – www.zamek-steknik.cz

od 4. 4. výstava historických kočárků a nově také historických hraček

18.–19. 4. Mezinárodní den památek – speciální prohlídky – ikonografie kaple, scénické osvětlení

 1. 5. O Císaři Karlovi IV. a jeho době – divadlo, středověké tržiště, kejklíři
 2. 5. slavnostní otevření zrestaurované kaple, haly a chodby v prvním patře zámku, varhanní koncert

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě – www.kostel-most.cz

 1. 3. charitativní koncert
 2. 5. otevření věže po rekonstrukci s novou stálou výstavou fotografií

Ploskovice – www.zamek-ploskovice.cz

1.– 5. 4. Velikonoční výstava – ručně vyráběné velikonoční dekorace

 1. 5. Život a řemesla 18. století – ukázky řemesel s komentovanými prohlídkami stanového tábora

Hazmburk – www.hrad-hazmburk.cz

v březnu otevřeno o víkendech 10–16 hodin

Kontakt: Jana Hessová, +420 775 437 294; hessova.jana@npu.cz; www.npu.cz/ups–pr/

 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze (NPÚ ÚPS PR) je jedním ze čtyř pracovišť NPÚ spravujících státní památky, a to konkrétně v Praze, Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Na starosti má třicet památek – sedmnáct zámků a zámeckých komplexů, čtyři hrady, souhradí Točník a Žebrák, hradozámecký areál v Bečově nad Teplou, Sázavský a Doksanský klášter, soubor lidové architektury Zubrnice, Hamousův statek ve Zbečně a jednu památku UNESCO – Zahrady pod Pražským hradem. U každého zámku je vždy i park, nejrozlehlejší je ten ve Veltrusech, obtéká ho vltavská voda a je tedy i se zámkem a všemi ostatními budovami na ostrově, a to o rozloze 290 hektarů. Druhý nejrozsáhlejší park a na rozdíl od toho veltruského i s členitým terénem je u zámku v Krásném Dvoře, na jehož stohektarové ploše je, podobně jako ve Veltrusech, několik drobných romantických staveb včetně rozhledny – Neogotického templu. K zámkům i hradům někdy patří kromě hospodářských budov i další významné památky, nejčastěji pak kostely; tvoří tak celý památkový soubor, jako například v Benešově nad Ploučnicí (Horní a Dolní zámek, kostel) nebo ve Valči (zámek, kostel, letohrádek). Běžné typologii se vymyká Krakovec, představující unikátní vývojový mezičlánek mezi hradem a zámkem.

Benešov nad Ploučnicí, 19. 3. 2015
TISKOVÁ ZPRÁVA