Rubriky
Turisti Zprávy

Pravčická brána se v nejbližší době nezřítí

02 Pravčická brána -podzim, foto V. SojkaSoučasné ani příští blízké generace se příliš nemusí bát, že by přišly o jedinečnou Pravčickou bránu. Ukázaly to výsledky georadarového průzkumu, který se uskutečnil v loňském roce, uvedla Národní park České Švýcarsko.

Jak už TT dříve informoval, na podzim loňského roku proběhly na Pravčické bráně průzkumy, díky kterým Správa národního parku České Švýcarsko získala množství informací o stavu a vývoji tohoto symbolu pískovcové krajiny. Realizován byl zejména georadarový průzkum, proběhlo také laserové skenování jejího povrchu. Georadar umožnil vědcům nahlédnout ve čtyřech hloubkových úrovních do nitra Pravčické brány a pomohl ukázat takzvané zóny zvýšeného napětí, tedy místa, kde je hornina vystavena vyššímu namáhání. Data z laserového skenování se naopak zabývají povrchem Pravčické brány a umožňují přesné modelování jejího tvaru.

“Průzkum Pravčické brány pomohl odhalit některá její slabá místa, zvýšeně namáhány jsou především její pilíře, avšak brána jako celek je stabilní,” říká Jakub Šafránek, geolog Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Lze v zásadě říci, že současné ani blízké příští generace se o ni příliš bát nemusí.” Průzkumy Pravčické brány jsou koordinovány tak, aby data bylo možné v budoucnu vzájemně propojovat. Geologové si od toho slibují, že budou schopni vývoj Pravčické brány modelovat a do určité míry i předvídat. Tyto poznatky pak napomohou při rozhodování o nejvhodnějších způsobech péče o bránu v zájmu jejího zachování pro příští generace.

Zdroj: Turistický týdeník 6/2015, foto: NPČS, Václav Sojka