Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Odhalený hrad

vstupy do středověkého paláce16. října bude otevřena zajímavá výstava, která představí výsledky archeologického průzkumu dvou středověkých hradů na česko-německé hranici.

V předlouhé historii děčínského zámku nalezneme dlouhá období, o kterých nemáme žádné či téměř žádné písemné zprávy. Je pochopitelné, že se jedná především o nejstarší fázi trvající od konce 10. století až do časů renesance. Jedinou možností, jak se o tehdejším středověkém sídle něco dozvědět, představuje archeologický průzkum, který je nedílnou součástí každé rekonstrukce zámku.

Pod pečlivým dohledem pracovníků Ústavu archeologické památkové péče v Mostě probíhala v letech 2010–2011 také oprava jižního křídla, během které vyšla najevo řada velmi zajímavých skutečností. Především se s definitivní platností potvrdila hypotéza, že západní část tohoto křídla v sobě dodnes obsahuje raně gotickou palácovou stavbu odpovídající královské hradní architektuře druhé poloviny 13. století. Při výkopových pracích, ale také v násypech kleneb, byla navíc nalezena celá řada fragmentů původního vybavení tohoto paláce, především větší či menší části kachlových kamen a pískovcová žebra. Po skončení vlastního průzkumu byly nalezené předměty odborně ošetřeny a vyhodnoceny. Z několika fragmentů se například podařilo sestavit překrásné renesanční kachle s reliéfní výzdobou. Všechny nalezené artefakty byly poprvé představeny v rámci výstavy „Zmizelý hrad“ v Městském muzeu v Pirně v roce 2013. Od října budou tyto exponáty k vidění také na děčínském zámku. Kromě výsledků zdejšího archeologického výzkumu se návštěvníkům představí také předměty nalezené na zámku Sonnenstein v Pirně, kde v letech 2009–2010 probíhal obdobný průzkum pod vedením Zemského úřadu pro archeologii Sasko. Srovnání obou objektů totiž přináší řadu paralel. Oba byly založeny jako panovnické hrady ve 13. století. Pirna byla dokonce po jistou dobu součástí českého království. Jak děčínský tak pirenský hrad prošly v 15. století rozsáhlou obnovou po zničujícím požáru a následně v 16. století došlo k jejich přestavbě na zámek ve stylu tzv. saské renesance. Oba objekty také po jistou dobu sloužily jako vojenské pevnosti. U obou také platí, že bychom bez archeologických a stavebně historických průzkumů těžko získali reálnou představu o jejich dřívější podobě.

kachel s motivem sv. Václava

 _MG_5304_upr[FŠ, MV, PL]
Zdroj: www.zamekdecin.cz