Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Na prvním zámeckém nádvoří opět fungují dvě kašny

kasny-zprovozneni_02I po dokončení velkých rekonstrukčních projektů zůstává v areálu děčínského zámku celá řada menších objektů, které nutně vyžadují restaurátorský zásah.

Jedním z nich až donedávna byly také poškozené pískovcové nádrže na prvním nádvoří. Jde o pozůstatek původních kašen, které od roku 1816 krášlily pohled na hlavní zámecké průčelí. Jejich podobu navrhl drážďanský dvorní architekt Christian Schuricht. Kašny původně tvořily dvě pískovcové ženské postavy držící nádoby, ze kterých prýštila voda do zmíněných nádrží. Vytvořením soch byl pověřen známý český klasicistní sochař Václav Prachner. Až do poloviny 90. let tvořily obě kašny důležitou součást pohledu na vstupní partie děčínského zámku.

Během pobytu vojáků na zámku prošly kašny opravdovým martyriem. Levá nádrž utrpěla silný náraz, zřejmě od nákladního automobilu. Obě sochy postupně přišly o paže a obličej jedné z nich nesl jasné stopy po střelbě. Poškozené části byly několikrát opraveny, většinou naprosto diletantsky. Následně byly plastiky i nádrže opatřeny odpudivými barevnými nátěry. Z cenné památky se stalo zubožené torzo.

Proces zkázy obou kašen byl paradoxně dovršen během rekonstrukce zdí na prvním nádvoří v polovině 90. let. Obě sochy byly při přesunu poškozeny, jedna dokonce rozlomena na několik částí. Kamenné sokly, o které se opíraly, zmizely beze stopy. Značně poškozené, téměř rozpadlé nádrže zůstaly na místě bez jakéhokoli zásahu. Obě cenné Prachnerovy plastiky se podařilo zachránit až díky úsilí občanského sdružení Iniciativa pro děčínský zámek (dnes Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost). V současnosti jsou vystaveny v pokladně zámku. Narušené nádrže se ale na dlouhá léta staly nepěknou součástí pohledu na vstupní průčelí zámku. Opravy se dočkaly až díky finančním darům pana Valdemara Grešíka. V roce 2012 nejprve došlo k odstranění starých vojenských nátěrů, degradujících vysprávek a především slepení rozlomených částí. V letošním roce se díky stejnému dárci mohla do obou nádrží opět vrátit voda. Na první nádvoří se tak opět vrací vodní prvek, který v minulosti tvořil důležitou součást jeho vzhledu. Spolu se skupinkou zámeckých pávů, kteří si toto prostranství oblíbili, tak přispívá k obnově zámecké atmosféry na tomto ještě nedávno zle poničeném místě.

[FŠ, MV]

_MG_3885_upr kasny-zprovozneni_01 kasny-zprovozneni_02