Rubriky
Kultura Zprávy

Hrob měšťanů z Mariánské louky označí ocelová lavice ve tvaru latinského kříže od sochaře Martina Kocourka

03 Martin Kocourek pomnik se sedicim muzem-zmensenyV březnu 2014 vyhlásila Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost (DPVS) výtvarnou a architektonickou soutěž, ze které měla vzejít podoba pomníku nad hrobem středověkých měšťanů z města na Mariánské louce v Děčíně. V květnu zasedala soutěžní porota a nyní jsou vyhlašovány oficiální výsledky.

Ostatky 380 obyvatel středověkého Děčína byly vykopány archeology v roce 1985 v rámci záchranného výzkumu v lokalitě Mariánská louka. Do roku 2012 uchovávalo kosterní nálezy Národní muzeum v Praze. V roce 2013 byly po antropologickém zhodnocení ostatky opětovně pohřbeny na městském hřbitově v Děčíně-Folknářích. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost, která přišla s myšlenkou uložit archeologické nálezy zpět do země a převzala po dohodě s městem Děčínem v této věci organizační úlohu, se rozhodla, že podobu náhrobku nad hromadným hrobem vybere formou architektonické soutěže podle pravidel České komory architektů. Na organizaci soutěže se vedle zadavatele podílelo také SUA – Sdružení umělců a architektů.

Soutěžní porota, v níž zasedali předseda DPVS Otto Chmelík, mecenáš Valdemar Grešík, galerista Dmitrij Pljonkin, literát Radek Fridrich, sochař Kurt Gebauer, architekt a výtvarník Petr Janda, umělecký kritik Radek Wohlmuth a výtvarník Artur Magrot, hodnotila celkem 25 anonymních návrhů. Nejvyšší hodnocení a doporučení pro realizaci získal návrh s číslem 2, jehož autorem je akademický sochař Martin Kocourek (*1976 v Jablonci n. N.). Autor navrhl instalovat nad hromadným hrobem objekt v podobě ocelové lavice ve tvaru latinského kříže. Porota ocenila především jednoduchost a nepatetičnost návrhu a také rozvinutí potenciálu objektu památníku do polohy užitného mobiliáře. Právě tento aspekt přivedl porotu k doporučení zadavateli soutěže, aby se pokusil duplikovat památník rovněž na samotné Mariánské louce. Takovéto řešení by odpovídalo vazbě mezi původním a stávajícím místem uložení ostatků. Na Mariánské louce se navíc vedle mnoha jiných archeologických pozůstatků středověkého Děčína dodnes větší část starého hřbitova nachází.

Cílem soutěže bylo v prvé řadě vybrat návrh s vysokou výtvarnou hodnotou. Vedlejším záměrem bylo podpořit myšlenku výtvarných a architektonických soutěží, zejména v případech, kdy se jedná o zásahy do veřejných prostor za veřejné finanční prostředky. Vlastní akt opětného pohřbení ostatků nejstarších obyvatel Děčína je samozřejmě důležitý z pohledu historie a kontinuity města. Poukazuje ovšem také na etické aspekty práce archeologů a antropologů, kteří s lidskými kosterními nálezy musí běžně manipulovat a nemohou se vyhnout otázkám spojeným s pietou, rituály a náboženstvím.

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost již jedná s autorem vítězného návrhu o realizaci pomníku, která by se měla uskutečnit ještě v letošním roce. Potřebné finanční náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů společnosti, její partnerské organizace Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e. V. a z příspěvků soukromých dárců. Na projektu spolupracuje rovněž město Děčín.

Všechny materiály k soutěži – zadání, návrhy, hodnocení a protokol jsou k dispozici na webových stránkách Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti (www.dpvs.cz). V září 2014 budou návrhy vystaveny také v děčínské galerii ARTMATERIAL.CZ

Otto Chmelík
předseda poroty,  Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost

Text náhrobního nápisu, který byl součástí soutěžního zadání:
Cives quondam civitatis regalis Decinensis in prato Beatae Mariae Virginis Měšťané kdysi královského města Děčína na Mariánské louce Bürger der einst königlichen Stadt Tetschen auf der Frauenwiese Sancta Maria ora pro nobis AD MMXIV

01 Martin Kocourek pomnik-zmenseny 02 Martin Kocourek pomnik dalsi pohled-zmenseny 03 Martin Kocourek pomnik se sedicim muzem-zmenseny 04 Martin Kocourek pomnik se sedicim muzem-zmenseny