Rubriky
Politika Zprávy

Beseda o dopravě představila návrhy Ústeckého kraje k řešení problémů a dopravní integrovaný systém

DopravaZatímco čeští hokejisté poráželi Američany 4:3 a venkovní teploty ždímaly z lidí poslední kapky tekutin, probíhala v městské knihovně v Děčíně beseda o problémech s kamionovou dopravou a dopravní politice kraje. Radní pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek představil svou vizi řešení stávajících problémů s tranzitní kamionovou dopravou ve směru Liberec – Děčín a pokračujícím napojení k dálnici, složitou situaci s nekoncepčností dopravní politiky státu, dopadající pak negativně právě na kraje a obce (střídající se ministři dopravy, problémy s chomutovským ŘSD, absence připravených dopravních záměrů a projektů k investicím) a snahu o propojení dopravní obslužnosti celého kraje v jednotném dopravním integrovaném systému.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Jindřich Franěk prezentoval zpracovanou studii průjezdnosti kamionů v Ústeckém kraji, spolupráci s Libereckým krajem k řešení této situace a snahu přesvědčit obce ke společnému postupu v omezení kamionové zátěže na obyvatele v kraji. O samotném projektu Integrovaného dopravního systému pak hovořil Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, který představil podrobně celý projekt, systém karet a návaznosti na dopravní obslužnost, kde čipový systém nebude kompatibilní, včetně plánů provázanosti jak autobusové dálkové dopravy, tak MHD ve větších městech a železnice v celém kraji.

Doprava_ 1Více než dvouhodinové besedy se účastnilo přes 30 návštěvníků, kteří jednotlivá témata se zájmem diskutovali a obraceli se s dotazy nejen na hosty z Ústeckého kraje, ale i na přítomné zastupitele a radní (Šárka Zimová Dostálová, Valdemar Grešík, Pavel Sinko, Vladislav Raška, Jaroslav Horák), kterých se dotazovali na místní problémy, související s probíranými oblastmi. Ač se jednalo o témata pro děčíňáky dlouhodobě citlivá, a teplota i sále byla neúprosná, byla beseda příjemná a přinášející celou řadu nových informací, ale také závazků pro politické vedení města i kraje v úsilí snažit se prosazovat potřebná řešení a spolupracovat na nich.

Šárka Zimová Dostálová, radní města Děčín a zastupitelka UK

1 komentář u „Beseda o dopravě představila návrhy Ústeckého kraje k řešení problémů a dopravní integrovaný systém“

Komentáře nejsou povoleny.